Temadag for testmedarbejdere ved offentlige arkiver

Temadag for testmedarbejdere ved offentlige arkiver

Kom til temadag for medarbejdere hos § 7-arkiver og Rigsarkivet, der anvender ADA til test af arkiveringsversioner

alt

Tid og sted

Dato

onsdag den 20.
september 2023

Tid

Kl. 10:00 - 15:00

Sted

Københavns Stadsarkiv, København

Der blev ikke fundet nogen elementer

Adresse

Kantinen, Københavns Stadsarkiv
Stormgade 20
1555 København V

Orientering og sparring vedr. testværktøjet ADA

Den årlige temadag arrangeres i samarbejde mellem NEA, KOMDA og Rigsarkivet.

Dagen henvender sig til medarbejdere ved offentlige arkiver, der tester arkiveringsversioner ved hjælp af Rigsarkivets testværktøj ADA.

Tilmelding

Arrangementsgruppen sender information ud vedr. tilmelding direkte ud til deltagerne i løbet af foråret/forsommeren 2023.