HR og Jura

HR og Jura

I HR & Jura har vi ansvaret for en række stabs- og støttefunktioner inden for løn og personaleadministration, ledelsesstøtte og visse tværgående sekretariatsfunktioner.

alt

HR og Juras formål

I HR og Jura er vores hovedopgave, at bidrage til udviklingen af Rigsarkivet som en attraktiv arbejdsplads.

Vi sørger for at organisationen lever op til standarderne for god arbejdsgiveradfærd, principperne om god forvaltningspraksis, databeskyttelse og informationssikkerhed.

Hos os møder du både jurister, HR medarbejdere, administrative medarbejdere og vores informations- og it-sikkerhedskonsulent.

Løn og personaleadministration

Vi har ansvaret for løn og personaleadministration.

HR- og organisationsudvikling

Vi understøtter udvikling af Rigsarkivets organisation og medarbejderkompetencer.

Samarbejde og arbejdsmiljø

Trivsel på arbejdspladsen er en vigtig ressource, fordi det skaber bedre og mere effektive medarbejdere. Derfor har vi fokus på samarbejde og arbejdsmiljø, på tværs af organisationen.

Juridisk rådgivning

Vi giver juridisk rådgivning med fokus på offentlighedsloven, forvaltningsloven, arkivloven og databeskyttelseslovgivningen.

Informationssikkerhed og databeskyttelse

Vi rådgiver vores kollegaer om informationssikkerhed og databeskyttelse.

Administrative systemer

Vi udfører tværgående sekretariatsopgaver. For eksempel er det os der svarer eller sender dig videre, hvis du kontakter Rigsarkivets hovedmail. Samtidig har vi systemansvar for administrative systemer, der handler om HR, løn og ESDH.

Compliance

Vi sørger for compliance inden for HR, løn og jura, informationssikkerhed og GDPR.