Sådan søger du job hos Rigsarkivet

Sådan søger du job hos Rigsarkivet

Rigsarkivet ønsker at tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere ved at tilbyde et arbejde med udfordringer og udviklingsmuligheder i et godt arbejdsmiljø.

alt

Vi lægger vægt på at rekruttere medarbejdere med gode faglige og personlige kompetencer, der gør dem egnede til at løse de opgaver, institutionen stilles overfor.

Stillingsopslag

Rigsarkivet opslår de fleste ledige stillinger, og alle med varighed over 12 måneder, og benytter sig derfor i udgangspunktet ikke af uopfordrede ansøgninger. Fremsendte, uopfordrede ansøgninger besvares derfor ikke.

 

Se og søg ledige stillinger

alt

Ansøgning

Ansøgninger fremsendes elektronisk ved brug af vores e-rekrutteringssystem, som der er adgang til fra stillingsopslaget.

Bedømmelse

Ansøgerne bedømmes i et ansættelsesudvalg, der sammensættes af repræsentanter fra de faglige grupper, én fra AC-HK-ServiceforbundetPROSA eller OAO, som oftest ledelsen, samt repræsentanter for den afdeling, den ledige stillingen er opslået i.

Et ansættelsesudvalg består typisk af 3-5 medlemmer.

Ansættelsesudvalget gennemlæser samtlige ansøgninger og foretager en udvælgelse af ansøgere til samtale. Vi fremsender kvittering per mail til samtlige ansøgere.

Ansættelse

Når ansættelsessamtalerne er gennemført, indstiller ansættelsesudvalget til rigsarkivaren, hvem af ansøgerne der i ansættelsesudvalgets øjne egner sig bedst til at varetage den ledige stilling. Der fremsendes først afslag til de resterende ansøgere, når den indstillede kandidat har underskrevet sit ansættelsesbrev.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Rigsarkivets sekretariat, telefon 33 92 33 10 eller via mail: mailbox@sa.dk.

 

Ved henvendelse til kan du blive henvist til den relevante tillidsmand for en given stilling eller for dit område. Tillidsmanden kan give flere oplysninger om Rigsarkivet som arbejdsplads.