Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

Familieretlige sager fra København – Kom godt i gang!

Københavns Overpræsidium behandlede mange typer af sager inden for familieret. Du kan se navneregistre og journaler til de sager, der handler om familieret fx adoption, faderskab, børnebidrag og skilsmisse på Arkivalieronline.

alt

Det skal du vide, for at finde en familieretlig sag

1.

Navn

Hvad hed én eller begge parter i sagen?

2.

Sagstype

Hvilken type af sag er der tale om?

3.

Tidspunkt

Hvornår blev sagen behandlet (cirka)?

Der blev ikke fundet nogen elementer

De oplysninger finder du i familieretlige sager

  • Oplysninger om sagens parter
  • Kort referat af sagen
  • Henvisning til sagens akter

 

Her skal du søge

De ældste arkivalier fra Københavns Overpræsidium, der er afleveret til Rigsarkivet, er fra 1858.

Sager, der er ældre end 1858 findes på Københavns Stadsarkiv.

Gå til Københavns Stadsarkivs hjemmeside

Sådan finder du en familieretlig sag fra København i Rigsarkivet

Navneregistre, journaler og sager fra Københavns Overpræsidium har forskellige navne alt efter hvilken type familieretlig sag, der er tale om.

I oversigten “Det finder du i journaler og tilhørende sager fra Københavns Overpræsidium” kan du se, hvor du finder en bestemt type sag.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

  • Københavns Overpræsidium

Arkivserie:

  • Navneregister
  • Journal
  • Journalsager

Navneregistre indeholder navne på de personer, som var part i en sag, og tallet på den side i journalen, hvor sagen starter. Bemærk, at navneregistre og journaler nogle gange er samlet i den samme protokol.

Fremgangsmåde

  1. Start med at finde den person, du søger, i registret, og skriv journalnummeret ned.
  2. Gå videre til journalen. I journalen finder du et overblik over sagens gang, men selv sagen skal du bestille.
  3. Bestil den pakke under arkivserien ‘Journalsager’, som indeholder journalnummeret.

Tips til din søgning

Sagen kan være fremvist

Hvis sagen blev genoptaget senere, blev alle sagsakter “fremvist” (dvs. flyttet) til det nyeste journalnummer. Det kan ske flere gange, og hvis du vil se selve sagen,skal du bruge det sidste journalnummer til at bestille den frem.

Vær derfor opmærksom på at følge sagens fremvisninger i journalen.

Prøv i Københavns Byret

Kan du ikke finde den sag, du leder efter? Hvis sagen blev afgjort ved dom, kan du prøve at søge efter den i Københavns Byret.

Det må du se

Familieretlige sager indeholder oplysninger om rent private forhold og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Det betyder, at du skal søge om tilladelse til at se sager, der endnu ikke er 75 år gamle.

Søg om tilladelse til at se en familieretlig sag

Hvis du ønsker at se din egen sag, dvs. en sag, hvor du er part, har du også mulighed for at bestille en kopi af sagen som oplysninger om dig selv. Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Bestil oplysninger om dig selv