Fagligt forum for § 7-arkiverne

Fagligt forum for § 7-arkiverne

Deltag i det årlige netværksmøde for § 7-arkiverne og hør nyt om kommunal bevaring, kassation og aflevering.

alt

Tid og sted

Dato

onsdag den 18.
september 2024

Tid

Kl. 10:00 - 14:30

Sted

Aarhus Stadsarkiv, Aarhus

Adresse

Dokk1

Hack Kampmanns Plads 2

8000 Aarhus C

Møderum 2

Det årlige møde for § 7-arkivernes medarbejdere

Arrangementet er for § 7-arkivernes medarbejdere, der ønsker orientering vedr. nyt inden for kommunal bevaring, kassation og aflevering.

På dagsordenen vil være præsentationer af Digitalarkivet.no, Københavns Stadsarkivs nye arkivdatabase og AarhusArkivet og Smartarkivering 2.0. Ligeledes vil I få status på bl.a. bevaringsreglerne for Aula, arbejdet i den nye kommunale arkivgruppe samt arbejdet med en ny bevaringsstandard (bekendtgørelse 128).

Programmet for arrangementet kan ses her:

Program for arrangementet

Kl. 10.00-10.05: Velkommen til Aarhus Stadsarkiv v/ Aarhus Stadsarkiv

Kl. 10.05-10.10: Velkommen til temadag v/enhedschef Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet

Kl. 10.10-11.00: Digitalarkivet.no – digital langtidsbevaring for offentlige og private arkivskabere v/Kristin Jacobsen og Jorunn B. Olafsdottir, Arkivverket i Norge

Kl. 11.00-11.15: Pause

Kl. 11.15-11.35: Københavns Stadsarkivs nye arkivdatabase v/kst. stadsarkiv Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv

Kl. 11.35-11.55: AarhusArkivet og Smartarkivering 2.0 v/arkivar Claus Juhl Knudsen, Aarhus Stadsarkiv

Kl. 12.00-12.45 Frokost

Kl. 12.45-13.00: Aula – de nye bevaringsregler og arbejdet med afleveringsmodel v/enhedschef Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet

Kl. 13.00-13.20: Ny kommunal arkivgruppe vedr. paradigmesager – og status på igangværende paradigmesager v/arkivar Lise Jørgensen, Rigsarkivet

Kl. 13.20-13.30: Nyt fra den kommunale vejledningsgruppe v/arkivar Maj Ravnkilde, Rigsarkivet

Kl. 13.30-13.40: Kort pause

Kl. 13.40-14.00: Arbejdet med ny bevaringsstandard og ADA-udvikling v/enhedschef Hans Henrik Halvbjørn, Rigsarkivet

Kl. 14.00-14.15: Orientering fra Rigsarkivet, KL og ODA

Kl. 14.15-14.30: Tak for i år – og på gensyn i 2025