Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

På denne side finder du whistleblowerordningen for Rigsarkivet. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Rigsarkivet.

alt

Du kan bl.a. benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Rigsarkivet, eller hvis du er samarbejdspartner eller ansat hos en samarbejdspartner, som Rigsarkivet har et samarbejde med. Du har som whistleblower den beskyttelse mod bl.a. repressalier, som fremgår af lov om beskyttelse af whistleblowere (lov nr. 1436 af 29. juni 2021).

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen med indberetninger for overtrædelser af EU-retten samt indberetninger, som i øvrigt vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen.

Om anonymitet og fortrolighed

Rigsarkivets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed i Rigsarkivets Enhed for HR & Jura. Indberetning sker via en digital whistleblowerportal.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Rigsarkivet, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal. Du kommer til Datatilsynets whistleblower kanal her.

Her kan du indsende oplysninger

Den digitale whistleblowerportal kan tilgås her: sa (sit-wb.dk)

Kontakt

Kontakt Rigsarkivet på telefon +45 33 92 33 10 eller e-mail: mailbox@sa.dk

Læs mere