Digital kommunikation med Rigsarkivet

Digital kommunikation med Rigsarkivet

En stor del af Rigsarkivets kommunikation med omverdenen foregår elektronisk via vores websider eller med e-post. Vi tilstræber, at al skriftlig kommunikation foregår elektronisk.

alt

Du kan bruge digital post eller sikker e-mail til sikker elektronisk kommunikation med Rigsarkivet.

Digital post

Digital post sendes fra borger.dk (for borgere) og virk.dk (for virksomheder).

Læs mere om tilmelding på borger.dk og virk.dk. Du finder Rigsarkivet i adressebogen under stat, når du er logget på Digital Post.

Sikker e-mail

Sikre e-mails er elektronisk kommunikation med digital signatur, hvor:

  • Signeringen giver sikkerhed for modtagerens og afsenderens identitet og sikrer, at e-mailen ikke er ændret undervejs mellem to e-postkasser samt, at parterne ikke efterfølgende kan benægte at kommunikationen har fundet sted (autenticitet, integritet og uafviselighed).
  • Kryptering sikrer fortroligheden – dvs. forhindrer, at uvedkommende kan læse e-mailen, når den sendes over Internettet.

Send din sikre e-mail til mailbox@rigsarkivet.dk, så vil den blive videresendt til den rette medarbejder i Rigsarkivet.

I nogle tilfælde beder vi dig om at oplyse dit CPR-nummer. Det gør vi for at kunne svare via digital post og derved sikre dine private informationer.

  • Signerede e-mails: For at kunne sende signerede e-mails til Rigsarkivet skal du have NemID – hvis du ikke allerede har NemID kan du bestille det her.
    Bestil NemID
  • Krypterede e-mails: For at kunne sende krypterede e-mails til Rigsarkivet skal du som afsender endvidere have Rigsarkivets offentlige krypteringsnøgle tilgængelig i dit eget e-postsystem.

Rigsarkivets offentlige krypteringsnøgle

Bemærk, at der kun kan sendes krypterede e-mails mellem modtagere, der begge har NemID, og at NemID således kræves, hvis man ønsker gensidig sikker elektronisk kommunikation med Rigsarkivet.
Læs mere om NemID

Rigsarkivets brug af NemID sker i overensstemmelse med OCES standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).

Politik for elektronisk kommunikation

Rigsarkivet tilstræber generelt, at al skriftlig kommunikation foregår elektronisk.

Skriftlig kommunikation med andre offentlige myndigheder og med virksomheder skal derfor ske elektronisk. Fremsendelse på papir bør kun ske, hvor elektronisk fremsendelse ikke er mulig.

Kravet omfatter kun offentlige myndigheder og virksomheder. Borgere kan frit vælge mellem elektronisk kommunikation og almindelig brevpost.

Leverandører til Rigsarkivet er dog forpligtet til at anvende elektronisk fakturering.

Rigsarkivet vil derfor ved henvendelser til offentlige myndigheder, som udgangspunkt, anvende elektronisk kommunikation.

Rigsarkivet vil endvidere, hvor det er administrativt hensigtsmæssigt, kommunikere elektronisk med borgere og virksomheder, som selv har indledt en elektronisk kommunikation. Rigsarkivet betragter elektroniske henvendelser som et samtykke til videre elektronisk kommunikation. Brevpost, hvor e-mail adresse fremgår af brevpapiret eller af teksten, betragtes ligeledes som samtykke til elektronisk kommunikation i den givne sag.

Brevpost kan stiles til hovedadresserne eller, ved elektronisk kommunikation, til Rigsarkivets e-hovedpostkasser, hvilke alle kan håndtere sikker e-mail.

Fortrolige og følsomme personoplysninger eller anden fortrolig information skal altid kommunikeres fortroligt (krypteret) med sikker e-mail eller, hvis dette ikke er muligt, med almindelig brevpost.

Meddelelser og dokumenter, hvor der skal kunne opnås bevis for at korrespondancen kommer fra afsender, at korrespondancen ikke er ændret undervejs, og at afsenderen ikke kan nægte at have sendt korrespondancen, skal ligeledes kommunikeres med sikker e-mail (signeret) eller, hvis dette ikke er muligt, med almindelig underskreven brevpost.