Anmeld uhjemlede kassationer for kommuner

Anmeld uhjemlede kassationer for kommuner

Hvis kommunale arkivalier er blevet uhjemlet kasseret, dvs. kasseret uden hjemmel i de kommunale bevaringsbestemmelser, skal I anmelde det til Rigsarkivet.

alt