Bestil dokumentation til tidlig pension

Bestil dokumentation til tidlig pension

Her kan du bestille dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi kan søge i registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet.

alt

Det skal du vide, før du bestiller

1.

Har du modtaget anciennitetsberegning?

Du kan først bestille dine oplysninger fra Rigsarkivet, når du har modtaget din anciennitetsberegning fra Udbetaling Danmark.

2.

Hvornår mangler du dokumentation fra?

Bestil kun oplysninger for de perioder og forhold i dit liv, hvor du mangler dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

De oplysninger kan vi udlevere

Rigsarkivet kan hjælpe med supplerende oplysninger, som du kan bruge som dokumentation til din ansøgning om ret til tidlig pension, også kaldet Arne-pension. Vi kan hjælpe med oplysninger indtil 2002.

Oplysninger efter 2003

Start med at tjekke dine skatteoplysninger på Skat.dk, før du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet. På Skat.dk kan du straks hente dine oplysninger fra 2003 og til i dag. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Tjek dine skatteoplysninger på Skat.dk

Videresend oplysninger til Udbetaling Danmark

Det er ikke Rigsarkivet, der behandler din ansøgning om ret til tidlig pension. Det gør Udbetaling Danmark.

Når du har fået svar fra Rigsarkivet, skal du selv fremsende oplysninger til Udbetaling Danmark.

Læs om tidlig pension på Borger.dk

Forventet svartid

Du kan forvente at få svar på din bestilling til Rigsarkivet inden for 15 arbejdsdage.

Hyppigt stillede spørgsmål

Rigsarkivet kan som udgangspunkt kun hjælpe med dokumentation:

Hvis du har været

 • Lønmodtager uden ATP-bidrag i perioden: 1970-2017
 • Lærling, elev eller under uddannelse med løn i perioden: 1971-1978
 • Arbejdet som 16- eller 17-årig i perioden: 1971-1978
 • Selvstændig erhvervsdrivende i perioden: 1971-1973
 • Medarbejdende ægtefælle i perioden: 1971-1973

Hvis du skal bruge dokumentation for, at du har aftjent værnepligt, skal du kontakte Totalforsvarsarkivet.

Find kontaktoplysninger på Totalforsvarsarkivet på Forsvaret.dk

Hvis du har modtaget

 • Arbejdsløshedsdagpenge i perioden: 1976-1979
 • Sygedagpenge i perioden: 1983-1992
 • Barselsdagpenge: 1983-1992
 • Dagpenge, mens du passede alvorligt sygt barn i perioden: 1990-1998
 • Feriedagpenge i perioden: 1981-1984
 • Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste i perioden: 1980-2002

Blanketten guider dig

Når du udfylder blanketten, bliver du guidet til, hvilken dokumentation du kan bestille hos Rigsarkivet.

Du kan bestille oplysninger om:

 • De perioder og forhold, hvor Udbetaling Danmark ikke har data om dig
 • Oplysninger fra registre og arkiver, som er afleveret til Rigsarkivet

Et eksempel: Hvis du har været selvstændigt erhvervsdrivende i perioden 1971-2004, finder du dokumentationen sådan:

 • 1972-1973: Bestil dokumentation hos Rigsarkivet (men først efter du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark).
 • 1974-2002: Udbetaling Danmark finder dokumentationen.
 • 2003 og frem: Find dine skatteoplysninger på skat.dk.

Vi laver udtræk fra registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet. Den dokumentation, vi sender til dig, består typisk af tabeller med tal. Du får altså ikke egentlige dokumenter, som fx sager og journaler, når du bestiller dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

På Borger.dk kan du læse om, hvor du ellers finder supplerende oplysninger for at dokumentere din ret til tidlig pension.

Læs om tidlig pension på Borger.dk

Du kan forvente af få svar på din bestilling til Rigsarkivet inden for 15 arbejdsdage.

Du skal selv sørge for at sende din dokumentation fra Rigsarkivet til Udbetaling Danmark. Det gør du ved at:

 1. Gå ind på Borger.dk/tidlig-pension-send-dokumentation
 2. Klik på ’Videre’
 3. Log på med dit MitID
 4. Send din dokumentation

Rigsarkivet kan ikke hjælpe med at videresende din dokumentation til Udbetaling Danmark.