Bestil dokumentation til tidlig pension

Bestil dokumentation til tidlig pension

Her kan du bestille dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi kan søge i registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet.

alt

Det skal du vide, før du bestiller

1.

Har du modtaget anciennitetsberegning?

Du kan først bestille dine oplysninger fra Rigsarkivet, når du har modtaget din anciennitetsberegning fra Udbetaling Danmark.

2.

Hvornår mangler du dokumentation fra?

Bestil kun oplysninger for de perioder og forhold i dit liv, hvor du mangler dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

3.

Søg om udsættelse hos Udbetaling Danmark

Søg gerne om udsættelse på din svarfrist hos Udbetaling Danmark, når du bestiller oplysninger hos Rigsarkivet.

De oplysninger kan vi udlevere

Rigsarkivet kan hjælpe med supplerende oplysninger, som du kan bruge som dokumentation til din ansøgning om ret til tidlig pension. Vi kan hjælpe med oplysninger indtil 2002.

Oplysninger efter 2003

Start med at tjekke dine skatteoplysninger på Skat.dk, før du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet. På Skat.dk kan du straks hente dine oplysninger fra 2003 og til i dag. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Tjek dine skatteoplysninger på Skat.dk

Søg om udsættelse hos Udbetaling Danmark

Vi anbefaler, at du søger om udsættelse på din svarfrist hos Udbetaling Danmark, hvis du bestiller oplysninger hos Rigsarkivet.

Kontakt Udbetaling Danmark via Borger.dk

Du skal selv videresende oplysninger

Det er ikke Rigsarkivet, der behandler din ansøgning om ret til tidlig pension. Det gør Udbetaling Danmark.

Når du har fået svar fra Rigsarkivet, skal du selv fremsende oplysninger til Udbetaling Danmark.

Læs om tidlig pension på Borger.dk

Forlænget sagsbehandlingstid

Vi har lige nu forlænget sagsbehandlingstid på anmodninger om dokumentation til tidlig pension. Pt. skal du forvente en sagsbehandlingstid på ca. en måned.

Almindeligvis skal Rigsarkivet besvare din ansøgning senest 15 dage efter, at vi har modtaget ansøgningen.

Hyppigt stillede spørgsmål

Rigsarkivet kan som udgangspunkt kun hjælpe med dokumentation:

Hvis du har været

 • Lønmodtager uden ATP-bidrag i perioden: 1970-2017
 • Lærling, elev eller under uddannelse med løn i perioden: 1971-1978
 • Arbejdet som 16- eller 17-årig i perioden: 1971-1978
 • Selvstændig erhvervsdrivende i perioden: 1971-1973
 • Medarbejdende ægtefælle i perioden: 1971-1973

Hvis du skal bruge dokumentation for, at du har aftjent værnepligt, skal du kontakte Totalforsvarsarkivet.

Find kontaktoplysninger på Totalforsvarsarkivet på Forsvaret.dk

Hvis du har modtaget

 • Arbejdsløshedsdagpenge i perioden: 1976-1979
 • Sygedagpenge i perioden: 1983-1992
 • Barselsdagpenge: 1983-1992
 • Dagpenge, mens du passede alvorligt sygt barn i perioden: 1990-1998
 • Feriedagpenge i perioden: 1981-1984
 • Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste i perioden: 1980-2002

Blanketten guider dig

Når du udfylder blanketten, bliver du guidet til, hvilken dokumentation du kan bestille hos Rigsarkivet.

Du kan bestille oplysninger om:

 • De perioder og forhold, hvor Udbetaling Danmark ikke har data om dig
 • Oplysninger fra registre og arkiver, som er afleveret til Rigsarkivet

Et eksempel: Hvis du har været selvstændigt erhvervsdrivende i perioden 1971-2004, finder du dokumentationen sådan:

 • 1972-1973: Bestil dokumentation hos Rigsarkivet (men først efter du har modtaget din anciennitetsoversigt fra Udbetaling Danmark).
 • 1974-2002: Udbetaling Danmark finder dokumentationen.
 • 2003 og frem: Find dine skatteoplysninger på skat.dk.

Vi laver udtræk fra registre og arkiver, der er afleveret til Rigsarkivet. Den dokumentation, vi sender til dig, består typisk af tabeller med tal. Du får altså ikke egentlige dokumenter, som fx sager og journaler, når du bestiller dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

På Borger.dk kan du læse om, hvor du ellers finder supplerende oplysninger for at dokumentere din ret til tidlig pension.

Læs om tidlig pension på Borger.dk

Udbetaling Danmark har givet dig en svarfrist på 28 dage. Du kan forvente at få din dokumentation fra Rigsarkivet inden for en måned, fra du har bestilt den.

Vi anbefaler, at du søger om udsættelse af din svarfrist hos Udbetaling Danmark, når du bestiller dokumentation hos Rigsarkivet.

Find kontaktinformation til Udbetaling Danmark på Borger.dk

Vi behandler sagerne hurtigst muligt i den rækkefølge, vi modtager dem.

Pt. skal du forvente en sagsbehandlingstid på op til en måned.

Du skal selv sørge for at sende din dokumentation fra Rigsarkivet til Udbetaling Danmark. Det gør du ved at:

 1. Gå ind på Borger.dk/tidlig-pension-send-dokumentation
 2. Klik på ’Videre’
 3. Log på med dit NemID/MitID
 4. Send din dokumentation

Rigsarkivet kan ikke hjælpe med at videresende din dokumentation til Udbetaling Danmark.