Folk i Fortiden

Folk i Fortiden

alt

Undersøg med få klik den demografiske udvikling i Danmark fra 1769 og frem til 1901

Folk i Fortiden giver dig mulighed for at undersøge og kombinere forskellige oplysninger om befolkningen, som den var i forskellige folketællingsår i perioden 1769-1901.

 

Hvordan fungerer kortet?

På Folk i Fortiden vælger du et enkelt sogn eller amt og klikker på forskellige variable som køn, alder og civilstand. Herefter får du vist data på kortet. Du kan for eksempel undersøge hvor mange ugifte kvinder, der var i alderen 20-29 år i et bestemt område.

 

Datagrundlag

Folketællinger

De demografiske data er baseret på indtastede folketællinger og er suppleret med data fra andre kildetyper. Formålet med folketællingerne var at tælle befolkningen. Det foregik ved, at en optæller gik fra hus til hus eller fra gård til gård og noterede de folk, der boede der. Det varierer, hvilke oplysninger der blev noteret i de forskellige år, men informationerne navn, alder (eller fødselsdato), stilling i husstanden og erhverv blev altid noteret. Fødestedet blev først tilføjet fra 1845 og frem.

 

Manglende data for Sønderjylland

I en stor del af den periode, som Folk i Fortiden dækker, var områderne syd for Kongeåen ikke en del af Danmark. Efter krigen i 1864 blev Sønderjylland en del af Preussen og først med Genforeningen i 1920 blev det igen en del af Danmark. Der er derfor en begrænset mængde data fra Sønderjylland, fordi folketællingerne i perioden 1864 til 1920, som blev lavet af det tyske styre, ikke er bevaret. Samtidig er de sønderjyske folketællinger fra før 1864 endnu ikke klargjort.

 

Download data

Du kan også downloade folketællingsdata eller andre datasæt som for eksempel ‘Database over fanger fra Horsens Straffeanstalt, 1853-1909’. For folketællingernes vedkommende kan du downloade en hel folketælling, et enkelt sogn eller amt, og selv vælge lige præcis hvilke oplysninger fra folketællingerne, du vil hente.

 

Andre oplysninger

De atypiske grupper i befolkningen

Til at sætte informationerne om hele befolkningen i perspektiv kan du også finde data om forskellige atypiske grupper. Det var grupper, der skilte sig ud fra resten af befolkningen ved at være tvunget til eller frivilligt bo på en anden måde end den gængse befolkning – ofte på institutioner. De er geografisk placeret på kortet i forbindelse med den institution, de befandt sig på i det specifikke folketællingsår.

 

Dyk ned i andre kilder og historier

Folketællingerne er de bærende kilder bag de demografiske data, men Folk i Fortiden giver også adgang til andre af Rigsarkivets materialer. Datasæt med informationer om blandt andet ‘fanger fra Horsens Straffeanstalt, 1853-1909’ og ’Database over faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig’, kan downloades og sidstnævnte undersøges via kortet.

Folk i Fortiden fortæller også enkelte personers historier, og sætter hermed ansigt på nogle af dem, som statistikkerne og de demografiske data bygger på.

Se webinar om Folk i fortiden

Se webinar om hvordan undervisere, studerende og slægtsforskere kan bruge Folk i fortiden. Webinaret blev optaget i november 2023.