Kongekronen, rigsvåbenet og offentlig heraldik

Kongekronen, rigsvåbenet og offentlig heraldik

Kongekronen og rigsvåbenet er statskendetegn, der som udgangspunkt kun må bruges af Kongehuset eller Staten. Virksomheder og foreninger kan søge tilladelse til at bruge kongekronen i logoet, hvis det kan begrundes historisk. Læs mere om processen, reglerne samt mulighederne for hjælp og vejledning her på siden.

alt

Statens heraldiske konsulent

Rigsarkivet er ansvarlig for offentlig heraldik i Danmark og har siden 1985 fungeret som Statens Heraldiske Konsulent.

Vi behandler sager, der vedrører brug af rigsvåbenet og rådgiver offentlige myndigheder i spørgsmål om, hvordan offentlige våbener, segl og emblemer må bruges og udformes.

Det gør vi for at sikre, at brugen af kongekronen og offentlige våbener er i overensstemmelse med de heraldiske principper.

Hvem må bruge kongekronen og rigsvåbenet?

Kongekronen og rigsvåbenet er statskendetegn, der som udgangspunkt kun må bruges af Kongehuset eller Staten.

Virksomheder og foreninger kan søge tilladelse til at bruge kongekronen i logoet, hvis det kan begrundes historisk. Derudover lægger vi vægt på et eller flere forhold:

  • Foreningen/virksomheden har fået tilladelse af et medlem af Kongehuset til at kalde sig ”Kongelig”.
  • Foreningen/virksomheden har fået tilladelse af en statslig myndighed til at kalde sig ”Kongelig”.
  • Et medlem af Kongehuset har repræsenteret foreningen eksempelvis som æresmedlem.

Ansøgningens indhold

Når du søger tilladelse til at bruge kongekronen skal ansøgningen indeholde:

  • Dokumentation eller sandsynliggørelse af de ovennævnte forhold.
  • Gengivelse af logo, hvori kongekronen indgår.
  • Foreningens vedtægter eller beskrivelse af virksomheden.

Hjælp og vejledning

Både virksomheder, foreninger og myndigheder er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med brug af kongekronen.

Hvis I som statslig institution, myndighed eller lignende ønsker at bruge rigsvåbenet eller kongekronen, enten alene eller i et logo, skal I henvende jer til Rigsarkivets heraldiske konsulent.

Kontakt

Rigsarkivets heraldiske konsulent, Ronny Andersen

Træffes mandag og fredag kl. 8.30-16.00

Lovgrundlag

Rigsvåbenet og kongekronen er statskendetegn og forbeholdt Kongehuset og Staten. Retsstridig brug er strafbar ifølge Straffelovens § 132.

Ifølge Arkivlovens § 5 behandler Rigsarkivet sager vedrørende brug af rigsvåbenet og er rådgivende for offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende offentlige våbener, segl og emblemer.