Undervisning

Undervisning

Om kilderne.dk

På Rigsarkivets læringsportal, Kilderne.dk bliver elevernes nysgerrighed vakt gennem gode historier, detektivarbejde og direkte adgang til uredigerede kilder. Rigsarkivets samling dokumenterer Danmarks historie sort på hvidt, og når eleverne selv dykker ned i kilderne, får de et enestående indblik i såvel store historiske begivenheder som helt almindelige menneskers liv og vilkår i forskellige perioder.

Kildekritik i praksis

I alle undervisningsforløb arbejder eleverne med originale kilder, som både optræder i en digital og i en afskrevet version. I øvelserne skal eleverne stille kritiske spørgsmål til kilderne, analysere dem og vurdere deres værdi. En værktøjspakke giver dem redskaberne til dette kildekritiske arbejde. I nogle af øvelserne skal eleverne skrive en fremstilling – evt. på baggrund af en problemstilling, de selv har formuleret.