Lån arkivalier til udstillingsformål

Lån arkivalier til udstillingsformål

Som institution kan I låne arkivalier som kan indgå i en udstilling. Læs om vilkår for at låne og udstille Rigsarkivets arkivalier og find blanket til at anmode om lån af arkivalier til udstillingsformål.

alt

Hvem kan låne arkivalier til en udstilling?

Rigsarkivet deltager aktivt i udstillingsprojekter og udlåner ofte arkivalier til udstillinger.

Som institution kan I låne arkivalier til en udstilling, hvis I

  • har offentligt tilgængelige udstillinger som del af jeres arbejdsopgaver
  • har professionelt uddannet personale, der kan håndtere materialet
  • kan tilbyde faciliteter, der passer til det ønskede materiale

Hvilke betingelser er der for udlånet?

Udlån fra Rigsarkivet kan kun ske til institutioner, der opfylder betingelserne for udlån til udstillingsformål.

Generelle betingelser for udlån af arkivalier til udstillingsformål (pdf)

Rigsarkivet forbeholder sig retten til at afvise anmodninger om udlån af materiale, der er for følsomt til udstilling.

Betingelserne ved udstillingslån, herunder forsikringsforhold, konservering og sikring fastsætte i en udlånskontrakt.

Betingelser for udlån kan skærpes jf. de angivne generelle betingelser.

Før du indsender en låneanmodning

Du skal finde det materiale din institution ønsker at låne i Arkivdatabasen Daisy, før du indsender en låneanmodning.

Vedhæft gerne facilitetsrapport samt oplysninger om tiltænkt montre og klimastyring.