Forskning og forskere i Rigsarkivet

Forskning og forskere i Rigsarkivet

Rigsarkivets forskere er specialister på hver deres områder. Få et overblik over forskningsemner og forskere.

alt

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. En af Rigsarkivets opgaver er derfor at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Forskere i Rigsarkivet

Forskerne er eksperter på forskellige områder og står til rådighed for vejledning. Se kontaktoplysninger, forskningsområder m.m. under den enkelte forsker.

Annette Østergaard Schultz

Arkivar

Seniorforsker

Forskningsområder

 • Et bidrag om perioden 1842-1867 til Vejle Amtskommunes historie
 • Et bidrag om korn til Norge – til “1807”, Nordjylland under englandskrigene
 • Adoptiv- og plejebørn i Danmark 1750-2000

Læs mere om Annette Østergaard Schultz på forskningsportalen PURE

Portræt af Annette Østergaard Schultz

Asbjørn Romvig Thomsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Socialhistorie 1700-1900
 • Landbohistorie 1700-1900
 • Historisk social mobilitet
 • Uægte børn

Læs mere om Asbjørn Romvig Thomsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Asbjørn Romvig Thomsen

Asger Svane-Knudsen

Specialkonsulent

Cand.mag.

Forskningsområder

 • Danmark-Norges tropiske kolonier i Sydøstasien 1620-1845
 • Dansk historie 1600- og 1700-tallet
 • Administrationen af udlændinge i 20. århundrede
 • Krydsfeltet mellem konservering og arkiver

Læs mere om Asger Svane-Knudsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Asger Svane-Knudsen

Bárbara Ana Revuelta-Eugercios

Arkivar

Ph.d.

Forskningsområder

 • Socialhistorie, 1800- og 1900-tallet
 • Historisk demografi
 • Folketællinger
 • Sygdom og dødelighed
 • Spædbørnsdødelighed
 • Fertilitet
 • Uægte børn
 • Historiske metoder

Læs mere om Bárbara Ana Revuelta-Eugercios på forskningsportalen PURE

Portræt af Bárbara Ana Revuelta-Eugercios

Christian Larsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Skolens, gymnasiets og uddannelsessystemets historie i 1800- og 1900-tallet
 • Kommunernes og amternes historie
 • Dansk forvaltnings historie
 • Digitale arkivalier

Læs mere om Christian Larsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Christian Larsen

Hans Schultz Hansen

Forskningsleder

Adj. professor, dr.phil.

Forskningsområder

 • Sønderjyllands og Slesvig-Holstens historie i 1800- og 1900-tallet
 • P. Hanssen
 • Genforeningen
 • Det tyske mindretal
 • Sønderjysk erhvervsliv

Læs mere om Hans Schultz Hansen på forskningsportalen PURE

Portræt af Hans Schultz Hansen

Henrik Knudsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede
 • Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede
 • Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde
 • Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie
 • Den videnskabelige udforskning af Grønland under den Kolde Krig, specielt med fokus på dansk og amerikansk samarbejde

Læs mere om Henrik Knudsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Henrik Knudsen

Jørgen Mikkelsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

Det vigtigste forskningsområde er dansk og europæisk byhistorie før ca. 1850.

 

Desuden  forskellige aspekter af dansk rets- og kriminalitets-, administrations-, social-, medicin-, uddannelses-, militær-, migrations- og landbrugshistorie.

 

Læs mere om Jørgen Mikkelsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Jørgen Mikkelsen

Kenn Tarbensen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk historie 1750-2000
 • Dansk erhvervshistorie i 1900-tallet i internationalt perspektiv
 • Udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv

Læs mere om Kenn Tarbensen på forskningsportalen PURE

Portræt af Kenn Tarbensen

Leif Hansen Nielsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

Sønderjyllands historie i 19. og 20. århundrede, med særlig vægt på administrative, økonomiske og demografiske forhold. Af specielle emner kan nævnes industrihistorie samt udvandringshistorie.

 

Læs mere om Leif Hansen Nielsen på forskningsportalen PURE

Portræt af Leif Hansen Nielsen

Mette Fransiska M. Seidelin

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder 1870-1970

 • Seksualitetshistorie (incest/blodskam)
 • Kønshistorie
 • Barndomshistorie
 • Familielivets historie
 • Rets- og kriminalitetshistorie

Læs mere om Mette Fransiska M. Seidelin på forskningsportalen PURE

Portræt af Mette Fransiska M. Seidelin

Michael Dupont

Overassistent

Cand.mag.

Forskningsområder

 • Byhistorie (1500-tallet)
 • Landbohistorie (1700-tallet)
 • Palæografi, heraldik, pasvæsen (1800-tallet)
 • Den danmarkstopografiske tradition (1100-1860)
 • Pesten i Danmark (1350-1711)

Læs mere om Michael Dupont på forskningsportalen PURE

Portræt af Michael Dupont

Niklas Thode Jensen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Forurening, sygdom og sundhed i København, 1800-2000
 • Kolonihistorie, danske kolonier i Vestindien og Indien, 1700- og 1800-tallet
 • Medicinens og naturvidenskabens historie, 1700- og 1800-tallet

Læs mere om Niklas Thode Jensen på forskningsportalen PURE

Portræt af Niklas Thode Jensen

Per Seesko

Arkivar

Forsker

Forskningsområder

 • Kirkehistorie i 1500- og 1600-tallet
 • Den danske adels historie i 1500- og 1600-tallet
 • Forbindelser mellem herregård og sogn i 1500- og 1600-tallet

Læs mere om Per Seesko på forskningsportalen PURE

Peter Birkelund

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområde

 • 2. verdenskrig og dansk besættelsestid
 • Modstandsbevægelsen

Læs mere om Peter Birkelund på forskningsportalen PURE

Portræt af Peter Birkelund

Peter Fransen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk økonomisk- og socialhistorie i det 19. og 20. århundrede
 • Straffuldbyrdelse i det 20. århundrede

Læs mere om Peter Fransen på forskningsportalen PURE

Portræt af Peter Fransen

Steen Andersen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk historie i det 20. århundrede
 • Danmark og stormagterne 1900-1920
 • Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015
 • Besættelsestiden 1940-1945
 • Økonomisk historie

Læs mere om Steen Andersen på forskningsportalen PURE

Portræt af Steen Andersen

Thomas Clausen

Arkivar

Seniorforsker

Forskningsområder

 • Forvaltningshistorie 1800-2000
 • Økonomisk historie
 • Uddannelseshistorie 1950-
 • Sønderjyllands historie 1800-1920

Læs mere om Thomas Clausen på forskningsportalen PURE

Tyge Krogh

Arkivar

Seniorforsker, dr. phil.

Forskningsområder

 • 1700-tallets kulturhistorie
 • Marginaliserede grupper i 1700-tallet
 • Filantropisk virksomhed og internationalt hjælpearbejde i det 19. og 20. århundrede

Læs mere om Tyge Krogh på forskningsportalen PURE

Portræt af Tyge Krogh

Forskningsemner

Adoptiv- og plejebørn

Annette Østergaard Schultz

 

Barndomshistorie

Mette Seidelin

 

Besættelsestiden

Peter Birkelund

Steen Andersen

 

Byhistorie, 1500-1870, dansk og europæisk

Jørgen Mikkelsen

 

Dansk historie i det 20. århundrede

Steen Andersen

 

Dansk Vestindiens historie

Niklas Thode Jensen

 

Danmark og stormagterne 1900-1920

Steen Andersen

 

De danske kolonier i Indien

Niklas Thode Jensen

 

Den danske adels historie i 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

 

Den danske Halle-Mission

Niklas Thode Jensen

 

EF-afstemningen 1972, Sønderjylland

Peter Fransen

 

Erhvervshistorie, dansk efter 1850

Kenn Tarbensen

 

Erhvervshistorie, Sønderjylland

Hans Schultz Hansen

Leif Hansen Nielsen

 

Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister

Steen Andersen

 

Flygtninge, tyske i Sønderjylland

Leif Hansen Nielsen

 

Forbindelser mellem herregård og sogn i 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

 

Folketællinger

Jørgen Mikkelsen

 

Forvaltningshistorie

Jørgen Mikkelsen

Leif Hansen Nielsen

Annette Østergaard Schultz

Christian Larsen

 

Fængsler, Stokhuset m.v.

Jørgen Mikkelsen

 

Grønland, den videnskabelige udforskning under den Kolde Krig

Henrik Knudsen

 

Handel og søfart

Jørgen Mikkelsen

 

Handicaphistorie

Christian Larsen

 

Hanssen, H.P.

Hans Schultz Hansen

 

Henrettelser, 1700-tallet

Tyge Krogh

 

Holger Danske, modstandsgruppen

Peter Birkelund

 

Husspektakler

Mette Seidelin

 

Immigration, før ca. 1940

Jørgen Mikkelsen

 

Incest (Blodskam)

Mette Seidelin

 

Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde

Henrik Knudsen

 

Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie

Henrik Knudsen

 

Kirkehistorie, 1700-tallet til 1900-tallet

Christian Larsen

 

Kirkehistorie, 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

 

Konfiskation af tysk og japansk ejendom efter Befrielsen

Peter Birkelund

 

Kolonihistorie, 1600-1900

Niklas Thode Jensen

 

Kriminalitet

Peter Fransen

Tyge Krogh

Mette Seidelin

 

Kriseforvaltning, 1914-21

Annette Østergaard Schultz

 

Kulturhistorie, 1700-tallet

Tyge Krogh

Landbohistorie, 1700- og 1800-tallet

Asbjørn Romvig Thomsen

 

Luftforurening og sundhed i København, 1800-2000

Niklas Thode Jensen

 

Medicinens historie, 1700-1800-tallet 

Niklas Thode Jensen

 

Modstandsbevægelsen 

Peter Birkelund

 

Multinationale selskaber

Kenn Tarbensen

 

Naturvidenskabens historie, 1700-tallet 

Niklas Thode Jensen

 

Nordjylland under Englandskrigene 

Annette Østergaard Schultz

 

Nordslesvig, mindretal og flertal, 1945-1972 

Hans Schultz Hansen

 

Ostindien, Dansk

Jørgen Mikkelsen

 

Realskolernes historie 

Christian Larsen

 

Regnskabshistorie 

Kenn Tarbensen

 

Retshistorie, 1800-tallet 

Jørgen Mikkelsen

 

Retshistorie, 1870-1970 

Mette Seidelin

 

Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen 

Steen Andersen

 

Seksualitetshistorie 

Mette Seidelin

 

Slægtsforskning, kilder til 

Michael Dupont

 

Socialhistorie, 1800- og 1900-tallet 

Jørgen Mikkelsen

Mette Seidelin

 

Socialhistorie, 1700- og 1800-tallet 

Asbjørn Romvig Thomsen

 

Social mobilitet, historisk 

Asbjørn Romvig Thomsen

 

Sundhedsvæsen, 1800-tallet 

Jørgen Mikkelsen

 

Sønderjyllands historie 

Peter Fransen

Annette Østergaard Schultz

Hans Schultz Hansen

Leif Hansen Nielsen

 

Teknikumingeniører, efter 1950 

Peter Fransen

 

The Political Economy of Forced Labour: Organisation Todt during World War II 

Steen Andersen

 

Trafikhistorie 

Peter Fransen

 

Tranquebar 

Niklas Thode Jensen

 

Tysk beslaglæggelse af dansk ejendom, 1940-45 

Peter Birkelund

 

Uddannelseshistorie 

Christian Larsen

 

Udenlandske investeringer

Kenn Tarbensen

 

Ungdomsfængsler 

Peter Fransen

 

Ungdomskriminelle 

Peter Fransen

 

Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede 

Henrik Knudsen

 

Uægte børn 

Asbjørn Romvig Thomsen

 

Vejle amtskommune, 1842-1970 

Annette Østergaard Schultz

 

Verdenskrig, første 

Annette Østergaard Schultz

Hans Schultz Hansen

 

Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede 

Henrik Knudsen

 

Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015

Steen Andersen

 

Vold mod kvinder

Mette Seidelin

 

Økonomisk historie 

Steen Andersen