Forskning og forskere i Rigsarkivet

Forskning og forskere i Rigsarkivet

Rigsarkivets forskere er specialister på hver deres områder. Få et overblik over forskningsemner og forskere.

alt

Rigsarkivets forskning

Rigsarkivet er en forskningsinstitution under Kulturministeriet. En af Rigsarkivets opgaver er derfor at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater.  Her kan du læse om Rigsarkivets forskere og de forskningsområder de beskæftiger sig med. Læs om Rigsarkivets forskningsstrategi her.

Forskere i Rigsarkivet

Forskerne er eksperter på forskellige områder og står til rådighed for vejledning. Se kontaktoplysninger, forskningsområder m.m. under den enkelte forsker.

Amalie Olga Lyngsted

Ph.d. Stipendiat

Cand.mag.

Forskningsområder

 • Barndomshistorie
 • Forsorgshistorie
 • Følelseshistorie
 • Anbragte børn

Læs mere om Amelia Olga Lyngsted på forskningsportalen PURE

Amalie Olga Lyngsted

Annemarie Borregaard

Ph.d.-stipendiat

Cand.soc.

Forskningsområder

 • Socialhistorie
 • Handicaphistorie
 • Velfærdshistorie

Læs mere om Annemarie Borregaard på Syddansk Universitets Forskerportal

Annette Østergaard Schultz

Arkivar

Seniorforsker

Forskningsområder

 • Østgrønland under moderniseringen 1950-1979
 • Plejebørn ca. 1770-1920
 • 1. verdenskrig (især kriseforvaltning)
 • Socialhistorie i det 19. og 20. århundrede

Læs mere om Annette Østergaard Schultz på forskningsportalen PURE

Asbjørn Romvig Thomsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Socialhistorie 1700-1900
 • Landbohistorie 1700-1900
 • Historisk social mobilitet
 • Uægte børn

Læs mere om Asbjørn Romvig Thomsen på forskningsportalen PURE

Asger Svane-Knudsen

Specialkonsulent

Cand.mag.

Forskningsområder

 • Danmark-Norges tropiske kolonier i Sydøstasien 1620-1845
 • Dansk historie 1600- og 1700-tallet
 • Administrationen af udlændinge i 20. århundrede
 • Krydsfeltet mellem konservering og arkiver

Læs mere om Asger Svane-Knudsen på forskningsportalen PURE

Bárbara Ana Revuelta-Eugercios

Arkivar

Ph.d.

Forskningsområder

 • Socialhistorie, 1800- og 1900-tallet
 • Historisk demografi
 • Folketællinger
 • Sygdom og dødelighed
 • Spædbørnsdødelighed
 • Fertilitet
 • Uægte børn
 • Historiske metoder

Læs mere om Bárbara Ana Revuelta-Eugercios på forskningsportalen PURE

Christian Larsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Skolens, gymnasiets og uddannelsessystemets historie i 1800- og 1900-tallet
 • Kommunernes og amternes historie
 • Dansk forvaltnings historie
 • Digitale arkivalier

Læs mere om Christian Larsen på forskningsportalen PURE

Hans Schultz Hansen

Forskningsleder

Adj. professor, dr.phil.

Forskningsområder

 • Sønderjyllands og Slesvig-Holstens historie i 1800- og 1900-tallet
 • P. Hanssen
 • Genforeningen
 • Det tyske mindretal
 • Sønderjysk erhvervsliv

Læs mere om Hans Schultz Hansen på forskningsportalen PURE

Henrik Knudsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede
 • Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede
 • Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde
 • Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie
 • Den videnskabelige udforskning af Grønland under den Kolde Krig, specielt med fokus på dansk og amerikansk samarbejde

Læs mere om Henrik Knudsen på forskningsportalen PURE

Henrik Knudsen

Jørgen Mikkelsen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

Det vigtigste forskningsområde er dansk og europæisk byhistorie før ca. 1850.

Desuden  forskellige aspekter af dansk rets- og kriminalitets-, administrations-, social-, medicin-, uddannelses-, militær-, migrations- og landbrugshistorie.

Læs mere om Jørgen Mikkelsen på forskningsportalen PURE

Kenn Tarbensen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk historie 1750-2000
 • Dansk erhvervshistorie i 1900-tallet i internationalt perspektiv
 • Udenlandske investeringer i dansk erhvervsliv

Læs mere om Kenn Tarbensen på forskningsportalen PURE

Line Hjorth-Moritzsen

Ph.d.-stipendiat

Cand.mag.,

Forskningsområder

 • Kvinders arbejdshistorie
 • Socialhistorie, 1800-tallet
 • Befolkningsdatabaser
 • Folketællinger
 • Digital historie
 • Historisk demografi

Læs mere om Line Hjorth-Moritzsen på forskningsportalen PURE.

Mette Fransiska M. Seidelin

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder 1870-1970

 • Seksualitetshistorie (incest/blodskam)
 • Kønshistorie
 • Barndomshistorie
 • Familielivets historie
 • Rets- og kriminalitetshistorie

Læs mere om Mette Fransiska M. Seidelin på forskningsportalen PURE

Michael Dupont

Overassistent

Cand.mag.

Forskningsområder

 • Byhistorie (1500-tallet)
 • Landbohistorie (1700-tallet)
 • Palæografi, heraldik, pasvæsen (1800-tallet)
 • Den danmarkstopografiske tradition (1100-1860)
 • Pesten i Danmark (1350-1711)

Læs mere om Michael Dupont på forskningsportalen PURE

Niklas Thode Jensen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Udviklingen af klimapolitik i Miljøministeriet ca. 1972-2002
 • Forurening, sygdom og sundhed i København, 1800-2000
 • Kolonihistorie, danske kolonier i Vestindien og Indien, 1700- og 1800-tallet
 • Medicinens og naturvidenskabens historie, 1700- og 1800-tallet

Læs mere om Niklas Thode Jensen på forskningsportalen PURE

Niklas Thode Jensen.

Per Seesko

Arkivar

Forsker

Forskningsområder

 • Kirkehistorie i 1500- og 1600-tallet
 • Den danske adels historie i 1500- og 1600-tallet
 • Forbindelser mellem herregård og sogn i 1500- og 1600-tallet

Læs mere om Per Seesko på forskningsportalen PURE

Peter Fransen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk økonomisk- og socialhistorie i det 19. og 20. århundrede
 • Straffuldbyrdelse i det 20. århundrede

Læs mere om Peter Fransen på forskningsportalen PURE

Silvia Goldbaum Tarabini

Forsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk-jødisk historie i det 20. århundrede
 • Danmark og Holocaust
 • Flygtninge og eksil (1933-1945)

Læs mere om Silvia Goldbaum Tarabinis forskning på forskningsportalen PURE

Steen Andersen

Arkivar

Seniorforsker, ph.d.

Forskningsområder

 • Dansk historie i det 20. århundrede
 • Danmark og stormagterne 1900-1920
 • Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015
 • Besættelsestiden 1940-1945
 • Økonomisk historie

Læs mere om Steen Andersen på forskningsportalen PURE

Thomas Clausen

Arkivar

Seniorforsker

Forskningsområder

 • Forvaltningshistorie 1800-2000
 • Økonomisk historie
 • Uddannelseshistorie 1950-
 • Sønderjyllands historie 1800-1920

Læs mere om Thomas Clausen på forskningsportalen PURE

Tyge Krogh

Arkivar

Seniorforsker, dr. phil.

Forskningsområder

 • 1700-tallets kulturhistorie
 • Marginaliserede grupper i 1700-tallet
 • Filantropisk virksomhed og internationalt hjælpearbejde i det 19. og 20. århundrede

Læs mere om Tyge Krogh på forskningsportalen PURE

Forskningsemner

Adoptiv- og plejebørn

Annette Østergaard Schultz

Anbragte børn

Amalie Olga Lyngsted

Barndomshistorie

Mette Seidelin

Amalie Olga Lyngsted

Befolkningsdatabaser

Line Hjorth-Moritzsen

Besættelsestiden

Steen Andersen

Silvia Goldbaum Tarabini

Byhistorie, 1500-1870, dansk og europæisk

Jørgen Mikkelsen

Dansk historie i det 20. århundrede

Steen Andersen

Silvia Goldbaum Tarabini

Dansk Vestindiens historie

Niklas Thode Jensen

Danmark og stormagterne 1900-1920

Steen Andersen

De danske kolonier i Indien

Niklas Thode Jensen

Den danske adels historie i 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

Den danske Halle-Mission

Niklas Thode Jensen

Digital historie

Line Hjorth-Moritzsen

EF-afstemningen 1972, Sønderjylland

Peter Fransen

Erhvervshistorie, dansk efter 1850

Kenn Tarbensen

Erhvervshistorie, Sønderjylland

Hans Schultz Hansen

Leif Hansen Nielsen

Erhvervsregistrering og -statistik, 1800-tallet

Line Hjorth-Moritzsen

Erik Scavenius, udenrigs- og statsminister

Steen Andersen

Familierelationer

Amalie Olga Lyngsted

Flygtninge og eksil (1933-1945)

Silvia Goldbaum Tarabini

Flygtninge, tyske i Sønderjylland

Leif Hansen Nielsen

Forbindelser mellem herregård og sogn i 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

Folketællinger

Jørgen Mikkelsen

Line Hjorth-Moritzsen

Forsorgshistorie

Amalie Olga Lyngsted

Forvaltningshistorie

Jørgen Mikkelsen

Leif Hansen Nielsen

Annette Østergaard Schultz

Christian Larsen

Fængsler, Stokhuset m.v.

Jørgen Mikkelsen

Følelseshistorie

Amalie Olga Lyngsted

Grønland, den videnskabelige udforskning under den Kolde Krig

Henrik Knudsen

Handel og søfart

Jørgen Mikkelsen

Handicaphistorie

Christian Larsen

Annemarie Borregaard

Hanssen, H.P.

Hans Schultz Hansen

Henrettelser, 1700-tallet

Tyge Krogh

Historisk geografi og demografi

Line Hjorth-Moritzsen

Husspektakler

Mette Seidelin

Immigration, før ca. 1940

Jørgen Mikkelsen

Incest (Blodskam)

Mette Seidelin

Internationalt og transnationalt videnskabeligt samarbejde

Henrik Knudsen

Kernekraft og andre nukleare teknologiers historie

Henrik Knudsen

Kirkehistorie, 1700-tallet til 1900-tallet

Christian Larsen

Kirkehistorie, 1500- og 1600-tallet

Per Seesko

Kolonihistorie, 1600-1900

Niklas Thode Jensen

Kriminalitet

Peter Fransen

Tyge Krogh

Mette Seidelin

Kriseforvaltning, 1914-21

Annette Østergaard Schultz

Kulturhistorie, 1700-tallet

Tyge Krogh

Kvinders arbejde, 1800-tallet

Line Hjorth-Moritzsen

Landbohistorie, 1700- og 1800-tallet

Asbjørn Romvig Thomsen

Luftforurening og sundhed i København, 1800-2000

Niklas Thode Jensen

Medicinens historie, 1700-1800-tallet 

Niklas Thode Jensen

Multinationale selskaber

Kenn Tarbensen

Naturvidenskabens historie, 1700-tallet 

Niklas Thode Jensen

Nordjylland under Englandskrigene 

Annette Østergaard Schultz

Nordslesvig, mindretal og flertal, 1945-1972 

Hans Schultz Hansen

Ostindien, Dansk

Jørgen Mikkelsen

Realskolernes historie 

Christian Larsen

Regnskabshistorie 

Kenn Tarbensen

Retshistorie, 1800-tallet 

Jørgen Mikkelsen

Retshistorie, 1870-1970 

Mette Seidelin

Retsopgøret med værnemagerne efter besættelsen 

Steen Andersen

Seksualitetshistorie 

Mette Seidelin

Slægtsforskning, kilder til 

Michael Dupont

Socialhistorie, 1700-tallet

Asbjørn Romvig Thomsen

Socialhistorie, 1800-tallet

Asbjørn Romvig Thomsen

Mette Seidelin

Jørgen Mikkelsen

Annemarie Borregaard

Line Hjorth-Moritzsen

Socialhistorie, 1900-tallet og frem

Mette Seidelin

Annemarie Borregaard

Social mobilitet, historisk 

Asbjørn Romvig Thomsen

Sundhedsvæsen, 1800-tallet 

Jørgen Mikkelsen

Sønderjyllands historie 

Peter Fransen

Annette Østergaard Schultz

Hans Schultz Hansen

Leif Hansen Nielsen

Teknikumingeniører, efter 1950 

Peter Fransen

The Political Economy of Forced Labour: Organisation Todt during World War II 

Steen Andersen

Trafikhistorie 

Peter Fransen

Tranquebar 

Niklas Thode Jensen

Uddannelseshistorie 

Christian Larsen

Udenlandske investeringer

Kenn Tarbensen

Ungdomsfængsler 

Peter Fransen

Ungdomskriminelle 

Peter Fransen

Universiteter og erhvervsliv i det 20. århundrede 

Henrik Knudsen

Uægte børn 

Asbjørn Romvig Thomsen

Vejle amtskommune, 1842-1970 

Annette Østergaard Schultz

Velfærdshistorie: 

Annemarie Borregaard

Verdenskrig, første 

Annette Østergaard Schultz

Hans Schultz Hansen

Videnskab, teknologi og kultur i det 20. århundrede 

Henrik Knudsen

Virksomhedshistorie og samfundsudvikling 1850-2015

Steen Andersen

Vold mod kvinder

Mette Seidelin

Økonomisk historie 

Steen Andersen