Projektet Link-Lives

Projektet Link-Lives

Projektet Link-Lives kortlægger og sammenkæder historiske livsforløb for alle danskere i perioden 1787-1968.

alt

Projektets formål

Formålet med at indsamle og forbinde de mange oplysninger om den danske befolkning, fra 1787 til 1968, er at skabe et fundament for forskning i et bredt udsnit af videnskabelige felter, fx inden for det sundhedsfaglige (fx sygedomsforekomster), sociologiske eller inden for historisk demografi (fx social mobilitet, immigration og familiemønstre). Den omfattende mængde historiske persondata, og sammenkædningen mellem dem, giver et udførligt indblik i mønstre på tværs af generationer, og dermed bliver det muligt for forskere at undersøge sociale og biologiske aspekter af menneskets liv på en ny måde.

Data science og frivillige

De mange data stammer fra forskellige kilder og opbevares hos forskellige arkiver. Enhver slægtsforsker ved, hvor tidskrævende en opgave det er at indsamle tilstrækkeligt med kilder og oplysninger, som gør det muligt at sammensætte relationer og hele livsforløb. Det er samme opgave, som projektet Link-Lives beskæftiger sig med – men i langt større målestok: nemlig for hele befolkningen. Kortlægningen og linkningen af de mange historiske persondata skal bl.a. ske ved hjælp af computerteknologi og kunstig intelligens, men også gennem inddragelse af frivillige, som skal være med til at kvalificere data.

De frivilliges indsats er projektets fundament

Forud for realiseringen af det omfattende Link-Lives projekt ligger mange års indsats fra frivillige, som har afskrevet millionvis af poster i folketællinger og kirkebøger. Afskrivningen har gjort de gamle kilder digitalt tilgængelige og søgbare. Det er de mange data, som de frivillige har skabt, der nu skal linkes og blive til en forskningsressource, som vil gøre os endnu klogere på vores forfædre og os selv.

Samarbejdspartnere og fondsstøtte

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem blandt andet Rigsarkivet, Københavns Universitet (Saxo-instituttet og The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research), Københavns Stadsarkiv samt den amerikanske slægtsforskningsvirksomhed Ancestry.

Projektet er støttet med i alt 33 mio. kr. fra henholdsvis Innovationsfonden og Carlsbergfondet.

Billede

Billedet øverst på siden forestiller ægteparret Rolf og Olivia Harboe med tre børn på havetrappen til deres hus på Strandvejen i Aarhus, foråret 1895. (Ukendt fotograf, Københavns Stadsarkiv)

Se billedet på kbhbilleder.dk.