Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger

Nyttige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger

Her finder du forskellige hjælpemidler, når du arbejder med kirkebøger. Der er særlige hjælpemidler til københavnske og nordslesvigske kirkebøger.

alt

Hjælpemidler til kirkebøger

Hjælpemidler til københavnske kirkebøger

Gader kan ændre navn! I oversigten kan du se hvilke københavnske gadenavne, der er blevet ændret, og hvornår ændringen skete.

 

Listen dækker tiden frem til 1931.

Hvorfor kan jeg ikke finde kirkebøger fra Nathanaels sogn før 1899? I oversigten kan du se, at det er, fordi sognet først blev oprettet i 1899. Du kan også se, at før Nathanaels sogn blev oprettet, hørte området til Sundby sogn.

Andre hjælpemidler til københavnske kirkebøger

Politiets registerblade blev ført af Københavns Politi i perioden 1890 til 1923. Det er et register over københavnernes til- og fraflytninger, og en forløber for folkeregistreret. Dødebladene er registerblade, som Københavns politi tog ud, fordi registerbladets hovedperson døde.

 

På bladene er der noteret oplysninger om, hvornår personerne på bladet er født, hvad de har levet af og, hvor de har boet. Registerbladene dækker samtlige beboere i København over 10 år gamle. Gifte kvinder og børn under 14 år blev påført ægtemandens/faderens kort. Ud fra adresseoplysningerne i dødebladene, kan du finde det sogn, den afdøde boede i.

 

Du kan søge efter personer i register- og dødeblade via Københavns Stadsarkivs side Politiets registerblade.

 

Gå til siden politiets registerblade

Kopulationsprotokoller indeholder optegnelser over mænd, der har betalt afgift i forbindelse med en forestående kopulation (=vielse).

 

Protokollerne oplyser både hvornår og i hvilken københavnsk kirke vielsen skulle ske, så de er et godt sted at starte, hvis du ikke kender den nøjagtige dato for vielsen eller du ikke ved i hvilken københavnsk sogn vielsen er foregået i.

 

Kopulationsprotokollerne og de tilhørende navneregistre finder du på Rigsarkivets læsesal i København.

Hjælpemidler til nordslesvigske kirkebøger