Registreringer af motorkøretøjer – Kom godt i gang!

Registreringer af motorkøretøjer - Kom godt i gang!

Rigsarkivet har protokoller for motorkøretøjer registreret i perioden 1924-1980 (København) eller 1924-1971 (provinsen).

alt

Det skal du vide for at finde et motorkøretøj

1.

Registreringsafgift

Var køretøjet fritaget for registreringsafgift eller ej?

2.

Registreringsdato og -sted

Hvornår og hvor blev køretøjet registreret?

3.

Numre og navne

Hvad var motor- eller chassisnummeret på køretøjet? Hvem var bilens navn (fabrikant)? Hvem ejede køretøjet?

De oplysninger finder du

Protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer indeholder oplysning om:

 • Løbenummer
 • Registreringsdato
 • Ejerens navn, stilling og adresse
 • Køretøjets betegnelse (bil/motorcykel)
 • Mærke
 • Modelbetegnelse
 • Motornummer
 • Chassisnummer
 • Køretøjets pris (afgiftspligtige værdi)
 • Erlagt omsætningsafgift
 • Anmærkning

I nogle protokoller kan du også finde oplysninger om:

 • Cylinderantal
 • Cylinderdiameter
 • Cylindervolumen
 • Karosseriets typebetegnelse
 • Antal personer bilen har plads til
 • Visse beregningstekniske oplysninger

Man kan ikke finde oplysninger om alle køretøjets ejere eller dets nummerplade.

Her skal du søge

Flere myndigheder (arkivskabere) har gennem tiden behandlet registreringen af motorkøretøjer. Protokollerne kan findes i arkivdatabasen Daisy ved kun at skrive navnet på arkivserien.

Klik nedenfor på den relevante periode for det motorkøretøj, du søger oplysninger om.

Åbn vejledninger

Sådan finder du en registrering af et motorkøretøj

Her søger du i Daisy

Arkivserie:

 • Protokol for motorkøretøjer i provinsen

Du skal finde den relevante protokol ud fra registreringsdatoen og toldsted. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan du bladre dig frem.

På nettet eller på læsesalen?

Protokollerne skal bestilles i arkivdatabasen Daisy, og kan kun ses på læsesalen i København.

Bestil protokoller via Daisy

Sådan finder du en registrering af et motorkøretøj

Der findes to typer af protokoller for motorkøretøjerne i København: afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne.

Her søger du i Daisy

Arkivserie:

 • Afgiftsberigtigede motorkøretøjer i København
 • Afgiftsfritagne motorkøretøjer i København
 • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer, København, Gamle biler
 • Protokol over afgiftsfritagne motorkøretøjer, København, Ny biler

Du skal finde den relevante protokol ud fra registreringsdatoen. Hvis du ikke har disse oplysninger, kan du bladre dig frem.

På nettet eller på læsesalen?

Protokollerne skal bestilles i arkivdatabasen Daisy, og kan kun ses på læsesalen i København.

Bestil protokoller via Daisy

 

Sådan finder du en registrering af et motorkøretøj

Oplysninger om motorkøretøjer registreret i provinsen efter 1971 eller i København efter 1980 kan du finde i SKATs Motorregister.

Gå til motorregistret på SKATs hjemmeside

Det må du se

Protokoller for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer er tilgængelige, når de er 20 år gamle.

Mere om registreringer af motorkøretøjer

Registreringsafgiften eller toldafgiften blev indført i 1924. De motorkøretøjer, som allerede fandtes, var registreret hos politiet. Disse køretøjer blev ikke straks indført i toldvæsenets bøger, men i løbet af det først års tid blev de ført ind i protokollerne for afgiftsberigtigede og afgiftsfritagne motorkøretøjer.

Registreringsafgiften udgjorde en bestemt procentdel af køretøjets værdi og blev opkrævet ved toldbehandlingen.

Biler, der blev betalt registreringsafgift for, blev registreret som ’afgiftsberigtigede’. Køretøjer anskaffet til bl.a. staten og til en række erhvervsformål var fritaget for afgift. De blev registreret som ’afgiftsfritagne’.

Følgende motorkøretøjer er fritaget for registreringsafgift:

 • Kongehusets og Statens køretøjer
 • Køretøjer benyttet til: Brandslukning, Ambulancekørsel, Sygetransport, Redningstjeneste, Civilforsvars- og beredskabstjeneste, Rustvognskørsel, Arbejdsredskab, Busser ejet af institutioner, plejehjem, Ældrecentre, Busser til rute- og turistkørsel, køretøjer konstrueret og indrettet til godstransport

Listen over afgiftsfritagne køretøjer er ikke komplet. Du kan læse mere i registreringsafgiftsloven.

Gå til registreringsafgiftsloven på Retsinformation.dk

Registreringsafgiften må ikke forveksles med den afgift, der betales for at få køretøjer omregistreret til en ny ejer.