Leverandørliste

Leverandørliste

Liste med leverandører der har udarbejdet og fået godkendt arkiveringsversioner af it-systemer

alt

Leverandøroversigten indeholder oplysninger om leverandører, der på vegne af myndigheder har udarbejdet og fået godkendt en eller flere arkiveringsversioner af it-systemer efter gældende bekendtgørelser. Teksterne i oversigten stammer fra leverandørerne selv.

Leverandører, der ønsker at stå på listen eller har ønsker til ændringer af teksten, kan skrive til mailbox@rigsarkivet.dk. Listen opdateres ca. en gang hvert kvartal.