Virksomheder, organisationer og foreninger

Virksomheder, organisationer og foreninger

Har I e-mails, referater, nyhedsbreve, projektmateriale, fotos mm., som I mener har historisk værdi? Her får I hjælp til hvad I kan gøre.

alt

Fordele ved at aflevere

Vi passer godt på jeres arkiv

Vi opbevarer jeres arkiv under optimale forhold uden at I har udgifter til det, og I kan altid låne jeres materiale.

GDPR og aflevering til Rigsarkivet

Når I skal slette persondata, kan I aflevere dem til Rigsarkivet, som gerne må opbevare persondata ifølge GDPR.

Danmarks hukommelse

Jeres historie bliver en del af Danmarks historie. I bidrager til ny viden og er med til at sætte vilkårene for adgang.

Hvad kan I aflevere?

I kan aflevere materiale både på papir og digitalt. Det kan fx være e-mails, referater, protokoller, nyhedsbreve, projektmateriale, små databaser o.l.

Vær opmærksom på at materialet skal leve op til følgende:

  • Materialet skal også være unikt, det vil sige det findes ikke andre steder.
  • Det skal være af national betydning, altså skal det have betydning for hele landets historie og udvikling og ikke kun for en bestemt by eller egn.
  • Det skal dokumentere væsentlige udviklingen og tendenser i samfundet herunder minoriteter, folkebevægelser o.l.
  • Du kan ikke aflevere publiceret materiale og genstande til Rigsarkivet, fordi det ikke er arkivalier.

Er du i tvivl om dit materiale skal afleveres til Rigsarkivet, er du velkommen til at kontakte os.

Hvor kan I aflevere?

I kan anmelde jeres arkivalier til os, og så vil Rigsarkivet sammen med jer finde ud af, om det er relevant at aflevere dem til Rigsarkivet.

Hvis vi finder ud af at Rigsarkivet ikke er det rigtige sted for jeres arkivalier, vil andre arkiver måske være interesseret i dem.

Andre arkiver

Hvis jeres arkivalier er af lokal betydning, kan I kontakte et af Danmarks mange lokalarkiver, stadsarkiver mm.

I kan finde jeres lokalarkiv på Sammenslutningen af Lokalarkivers hjemmeside.

På Organisationen Danske Arkivers hjemmeside finder I lokalarkiver, stadsarkiver og enkelte specialarkiver.

Der kan være mulighed for at aflevere nogle typer materiale til Det Kongelige Bibliotek.

Har du materialer, der vedrører kunst og kunstproduktion, kan du forsøge at kontakte Danmarks Kunstbibliotek.

Der findes ikke en komplet liste over alle arkiver i Danmark. Vær opmærksom på at der også findes specialiserede arkiver, fx Arbejdermuseets bibliotek og arkiv.