Bestil bevis for din eksamen

Bestil bevis for din eksamen

Rigsarkivet kan have dokumentation for forskellige typer af uddannelser, herunder grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Start dog med at kontakte dit uddannelsessted, da der er mange oplysninger, vi ikke har.

alt

Rigsarkivet udsteder ikke eksamensbeviser

Rigsarkivet udsteder ikke eksamensbeviser og har heller ikke originale eksamensbeviser. Du kan højst få en kopi af en eksamensprotokol eller af et eksamensbevis.

Spørg først dit uddannelsessted

Mange uddannelsessteder har ikke afleveret eksamensdokumentation til Rigsarkivet. Du skal derfor starte med at kontakte skolen eller uddannelsesstedet.

Vær opmærksom på, at din skole kan have skiftet navn eller være fusioneret med en anden uddannelsesinstitution siden du gik der.

Det skal du oplyse

1.

Uddannelsessted

Hvilken by lå uddannelsesstedet i og hvad hed skolen, da du gik der?

2.

Tidspunkt

Hvornår startede og sluttede du på skolen?
Det er vigtigt at du oplyser det præcise årstal.

3.

Dit daværende navn

Har du skiftet navn, siden du tog uddannelsen?
Oplys dit fulde navn på uddannelsestidspunktet.

Her kan du også søge din dokumentation

Det er langt fra alle uddannelsesinstitutioner, der har afleveret dokumentation til Rigsarkivet. Derfor opfordrer vi dig til også at søge din uddannelsesdokumentation andre steder, herunder hos uddannelsesstedet.

Dokumentation for afsluttet folkeskole eller efterskole fra 2008 og frem kan oftest findes via borger.dk.

Fra 2017 og frem kan du desuden ofte finde materialet på minkompetencemappe.dk.

Dokumentation for afsluttet gymnasial uddannelse fra 2004 og frem kan ofte findes på minkompetencemappe.dk.

Rigsarkivet har sjældent eksamensdokumentation for erhvervsuddannelser. Derfor bør du som udgangspunkt kontakte dit uddannelsessted.

Dokumentation for afsluttet erhvervsuddannelse fra 2021 og frem kan ofte findes på minkompetencemappe.dk.

Dokumentation for arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) fra 1990 og frem kan ofte findes på minkompetencemappe.dk.

Hvis du skal bruge eksamensdokumentation i forbindelse med, at du søger optagelse på en uddannelse via kvote 1 eller 2, skal du først tjekke på optagelse.dk. Det er muligt at din dokumentation fra tidligere uddannelser allerede ligger dér.

Gå til optagelse.dk

Udfyld din bestilling så præcist som muligt

Da uddannelsesdokumentation i Rigsarkivet sjældent er registreret på baggrund af cpr-nummer, er det vigtigt at du udfylder din bestilling så præcist som muligt.

Oplys information om skolens navn, dit eget navn på uddannelsestidspunktet og dit start- og slutår på uddannelsen.