Spørgsmål og svar – hyppigt stillede spørgsmål til at bestille oplysninger om dig selv

Spørgsmål og svar - hyppigt stillede spørgsmål til at bestille oplysninger om dig selv

Du har som hovedregel ret til at se oplysninger om dig selv, der findes i Rigsarkivet. Læs om, hvordan vi behandler din bestilling.

alt

Se en film om, hvordan vi behandler en bestilling

Når du bestiller oplysninger om dig selv, kan vi ikke finde dine oplysninger via dit CPR-nummer. Vi skal ofte søge i flere forskellige myndigheders arkiver, og hvert arkiv har sit eget system af søgemidler (fx registre, kartoteker, journaler) og sager.

Her kan du se en film om, hvordan vi behandler en bestilling. Filmen varer 2 minutter og 30 sekunder.

Hyppigt stillede spørgsmål

Det er ikke et krav at du oplyser, hvad du skal bruge oplysningerne til, men hvis du beskriver dit formål, kan vi ofte give dig en bedre eller hurtigere hjælp.

Du kan opleve stærkt forlængede sagsbehandlingstider på mere end 12 måneder. Det skyldes, at vi har modtaget mere end 40.000 bestillinger af egne oplysninger. Vi beklager den lange ventetid.

Vi behandler sagerne hurtigst muligt og i den rækkefølge, vi modtager dem.

Det er muligt at søge om dispensation for hastesagsbehandling, hvilket kun gives i sjældne tilfælde og skal vurderes af vores jurister. Hvis du mener, at din sag haster, bedes du skrive til mailboxea@rigsarkivet.dk, med en beskrivelse på, hvorfor din sag haster.

Du gøres opmærksom på, at vi ikke kan hastebehandle bestillinger mod betaling.

Du bestiller oplysninger om dig selv her:

Kontakt os

Hvis du har brug for at kontakte os vedrørende en bestilling, så husk at oplyse dit sagsnummer (vores sagsnumre har formen XX/XXXXX).

Send en mail til mailboxea@rigsarkivet.dk eller ring 33 92 33 10 indenfor vores telefontid mandag til torsdag kl. 12.00-15.00 og fredag kl 10.00-13.00. Bed om at tale med den vagtsatte arkivar.

De myndigheder eller institutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har oftest ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre. For at finde frem til din dokumentation, skal vi ofte i flere forskellige myndigheders arkiver, med hver sit system af registre, kartoteker og journaler.

Derfor beder vi dig om bestemte oplysninger i bestillingsblanketten, hvor du skal oplyse, så godt du kan:

 • hvor du boede, da sagen blev behandlet eller begivenheden fandt sted.
 • den myndighed, der var involveret (Fx Hjørring amt, Ankestyrelsen eller Roskilde byret).
 • tidspunkt eller periode (fx ’14. oktober 1966’ eller ’Jeg var på børnehjemmet hele 1973 og lidt af 1974’)
 • dit navn – på daværende tidspunkt
 • sagens journalnummer eller andre oplysninger, du tror kan hjælpe dig.

Jo mere præcis og konkret du er, jo nemmere og hurtigere kan vi finde dine oplysninger.

Myndighederne afleverer deres sager og dokumenter til Rigsarkivet i forskellige intervaller – fx årligt eller hvert femte år.

Hvis de oplysninger du søger er nyere end 5 år, kan du med fordel starte med at kontakte den myndighed eller institution, der var involveret i din sag.

Arkivloven giver dig ret til at få udleveret oplysninger om dig selv i offentlige arkiver gratis. Det betyder groft sagt, at du kan bede om oplysninger og kopier af dokumenter, som indeholder dit navn.

Gå til Arkivloven på Retsinformation.dk

Du kan fx få udleveret oplysninger fra

 • En adoptionssag, hvor du er part.
 • En patientjournal, hvor du er patient.
 • En dom, hvor du er gerningsmand eller offer.

Du kan ikke via loven om ret til oplysninger om dig selv få udleveret oplysninger fra fx

 • Fødselsregistreringer hvor du ikke fremgår, fx en far, der ikke har været med til fødslen.
 • Sager, hvor du ikke er part, fx din mors tvangsfjernelse som barn.
 • Oplysninger om din fars bopæle og ægteskaber mv.

Søger du oplysninger om andre end dig selv

Ønsker du indsigt i materiale, der ikke handler om dig selv, kan vi også hjælpe dig. Dog på forskellig måde, alt efter hvad det er, du søger.

Hvis materialet er frit tilgængeligt

 • Få hjælp og vejledning til at finde det, du søger.
 • Find digitaliseret materialet online eller bestil materialet til en læsesal.

Søg i vores vejledninger

Se digitaliseret materiale online via Arkivalieronline

Bestil materiale til en læsesal via arkivdatabasen Daisy

Hvis materialet ikke er frit tilgængeligt

Du kan søge om tilladelse til at se materiale, der ikke er umiddelbart tilgængeligt.

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Se liste over tilgængelighedsfrister på arkivalier

Kan du ikke foretage en undersøgelse selv

Hvis du ikke selv har mulighed for at foretage en undersøgelse i Rigsarkivets materiale, kan du købe en arkivundersøgelse.

Køb særlig arkivundersøgelse

I vores svar til dig, sender vi en begrundelse og konkret klagevejledning, hvis du ikke får alle de oplysninger, du har bestilt. Hvis det materiale du søger, ikke er afleveret til Rigsarkivet, får du dog ikke en klagevejledning. Så henviser vi i stedet til den myndighed eller det arkiv, vi mener kan hjælpe dig.