Søg om tilladelse til at se arkivalier

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Nogle arkivalier er beskyttet af en særlig tilgængelighedsfrist, men du har mulighed for at søge om tilladelse til at se materialet.

alt

Det skal du oplyse i din ansøgning

1.

Formål

Hvad skal du bruge materialet til?

2.

Arkivalier

Hvilke arkivalier søger du om tilladelse til at se? Angiv arkivskaberen for det specifikke materiale. Du skal søge efter materiale i vores arkivdatabase Daisy.

3.

Begivenhed/emne

Hvilken begivenhed eller emne søger du oplysninger om? Uddyb din ansøgning og oplys tid, sted og daværende navne på personer, myndigheder, virksomheder eller organisationer.

Der blev ikke fundet nogen elementer

Arkivalier med længere tilgængelighedsfrist

Nogle arkivalier har en længere tilgængelighedsfrist end den almindelige frist på 20 år. Det gælder fx arkivmateriale med oplysninger om enkeltpersoners private forhold og andre typer af materiale, hvor der er særlige hensyn at beskytte samt for mange privatarkiver. Du har mulighed for at søge om dispensation fra fristerne.

Se liste over tilgængelighedsfrister for udvalgte arkivalier

Tilgængelighedsreglerne er fastsat i Arkivloven og skal beskytte personfølsomme og fortrolige oplysninger.

Læs Arkivloven via Retsinformation.dk

Rigsarkivet behandler ansøgninger om tilladelse til at se arkivalier i henhold til vores arkivinstruks.

Prøv først at bestille materiale

Er du i tvivl, om du skal søge tilladelse til at se arkivalier? Prøv først at bestille materialet frem til læsesalen. Hvis du skal søge tilladelse for at se materialet, får du besked pr. e-mail.

Prøv at bestille materiale via vores arkivdatabase Daisy

Sådan søger du

Hvis du vil søge om tilladelse til at se arkivalier, skal du sende os en skriftlig ansøgning (læs mere i afsnittet “Søg om tilladelse”).

Du kan angive en medansøger

Du har mulighed for at angive en medansøger, hvis I ønsker at søge tilladelse til at se arkivalierne sammen.

Se en film om, hvordan du søger om tilladelse

Sådan behandler vi din ansøgning

Rigsarkivet behandler ansøgninger om tilladelse til at se arkivmateriale efter princippet om størst mulig åbenhed, men i reglen med fastsættelse af et eller flere vilkår for tilladelsen.

I nogle tilfælde fx når arkivmaterialet er yngre end 20 år, når der er tale om materiale inden for strafferetsplejen, eller hvis der er fastsat en længere tilgængelighedsfrist på grund af beskyttelse af væsentlige hensyn, vil Rigsarkivet indhente samtykke hos afleverende myndighed, inden vi træffer en endelig afgørelse.

Alle ansøgninger behandles individuelt og i den rækkefølge, de indkommer.

Du får skriftligt svar

Rigsarkivet sender som udgangspunkt svar på din ansøgning via Digital Post. Vi vil i den forbindelse foretage opslag i CPR-registret.

Forlænget sagsbehandlingstid

Du kan lige nu opleve forlængede sagsbehandlingstider på grund af et efterslæb af sager fra nedlukningen i forbindelse med COVID-19/coronapandemien.

Almindeligvis skal Rigsarkivet besvare din ansøgning senest 15 dage efter, at vi har modtaget ansøgningen.

Søg om tilladelse

Du kan sende en elektronisk ansøgning

Du kan søge om tilladelse ved at følge linket og udfylde vores ansøgningsskema.

Åbn blanket og søg om tilladelse til at se arkivalier

Vær opmærksom på, at din ansøgning først er gået igennem, når du har udfyldt de obligatoriske felter og klikket på ‘Næste’. Tjek, at du har modtaget en kvittering på den mailadresse, du har oplyst.

Du kan sende en ansøgning med posten

Du kan søge om tilladelse ved at sende en ansøgning med posten til en af Rigsarkivets fire lokationer i København, Odense, Viborg eller Aabenraa.

Se postadresser nedenfor.

Rigsarkivet, København

Kalvebod Brygge 34
1560 København V

Rigsarkivet, Odense

Jernbanegade 36

5000 Odense

Rigsarkivet, Viborg

Ll. Sct. Hans Gade 5

8800 Viborg

Rigsarkivet, Aabenraa

Haderslevvej 45

6200 Aabenraa