Beretninger og rapporter

Beretninger og rapporter

Her kan du se årsberetninger og årsrapporter, der fortæller om driften af Rigsarkivet.

alt

Beretninger, rapporter og undersøgelser

Download brugerundersøgelser

Rigsarkivet foretager med jævne mellemrum undersøgelser på de enkelte arkivenheders læsesale for at finde ud af, hvad Rigsarkivets brugere mener om kvaliteten af arkivernes faciliteter og ydelser.

Download handlingsplaner for brugerundersøgelser

På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne, er der iværksat en handlingsplan.

Download forskningsårsberetninger

I Rigsarkivets forskningsårsberetning kan du få indblik i, hvilke forskere, der er tilknyttet Rigsarkivet, og hvad den aktuelle forskning beskæftiger sig med.

Download Rigsarkivets forskningsplan- og strategi

Den fireårige forskningsplan rummer de forskningsområder og forskningsprojekter de enkelte forskere vil arbejde med, for sig selv eller i fællesskab med flere. Planen indeholder desuden almindelig information om Rigsarkivets forskningspolitik, målsætninger og strategier samt oplysninger om forskningsmiljøet.
Rigsarkivets forskningsstrategi understøtter Rigsarkivets overordnede strategi frem mod 2025 ved at bringe flere arkivalier i spil samt fastholde og udvikle Rigsarkivets position i den danske historiske forskerverden.

Download rapporter om digital bevaring

Rigsarkivet gør en særlig indsats for at holde sig orienteret om digital forvaltning og den teknologiske udvikling, som kan have indflydelse på hvordan data og dokumenter kan arkiveres.

Den viden som Rigsarkivet opsamler i denne forbindelse udgives fra 2013 i en årlig rapport.

Download rapport om informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Læs mere om Rigsarkivets erfaringer med de offentlige myndigheders digitale forvaltning i rapporterne.