Bestil oplysninger om dig selv

Bestil oplysninger om dig selv

Rigsarkivet kan udlevere oplysninger om dig fra sager, dokumenter og registre, som er afleveret til os.

alt

Det skal du oplyse i din bestilling

1.

Dit daværende navn og bopæl

Hvad hed du på tidspunktet for sagen? Hvor boede du på tidspunktet for sagen?

2.

Tidspunkt og myndighed

Hvornår blev sagen behandlet? Hvilken myndighed behandlede sagen?

3.

Journalnummer eller andet

Har du et journalnummer på sagen eller andre oplysninger, som kan hjælpe os med at søge efter sagen?

Der blev ikke fundet nogen elementer

Vi kan ikke slå op på dit CPR-nummer

De myndigheder eller institutioner, der i sin tid har skabt dokumenterne, har ofte ordnet deres sager anderledes end ud fra CPR-numre.

 

For at finde frem til oplysninger om dig, skal vi ofte i flere forskellige myndigheders arkiver, der har deres egne systemer af registre, kartoteker og journaler.

 

Se vores svar på hyppigt stillede spørgsmål om, hvordan vi behandler din bestilling

Forlænget sagsbehandlingstid

Vi har lige nu stærkt forlængede sagsbehandlingstider. Du kan derfor opleve, at der går mere end 12 måneder, før du modtager din bestilling.