Bestil fødselstidspunkt

Bestil fødselstidspunkt

Her kan du bestille dit eget fødselstidspunkt, eller et fødselstidspunkt for et barn, du er biologisk forælder til.

alt

Det skal du oplyse i din bestilling

1.

Hvem du bestiller fødselstidspunkt for

Bestiller du fødselstidspunkt for et barn, som du er biologisk forældre til, eller for dig selv?

2.

Fødested og fødselstidspunkt

Hvor foregik fødslen? Hvornår blev barnet født?

3.

Biologiske moder

Hvad hed den biologiske moder på fødselstidspunktet?

De oplysninger har vi

Rigsarkivet har oplysninger om næsten alle fødsler, som er foregået i Danmark før 1989. I få tilfælde har vi også oplysninger om fødsler for perioden 1989-2001. For perioden 1997-2000 har vi desuden oplysninger om hjemmefødte og dødfødte.

Hvis du er født i 1989 eller senere, kan du næsten altid finde dit fødselstidspunkt på Sundhed.dk. Alternativt findes fødselstidspunkter fra marts 2001 og frem i CPR-registret via Borger.dk.

Gå til Sundhed.dk

Gå til Borger.dk og se oplysninger, der er registreret om dig i CPR-registret

De oplysninger kan vi udlevere

Du kan bestille dit eget fødselstidspunkt eller et fødselstidspunkt for et barn, du er biologisk forælder til.

Hvis du er far til barnet, kan du kun få udleveret oplysning om fødselstidspunkt, hvis dit navn fremgår af fødselsregistreringen.

Forlænget sagsbehandlingsfrist

Vi har lige nu stærkt forlængede sagsbehandlingstider. Du kan derfor opleve, at der går mere end 12 måneder, før du modtager din bestilling.