Køb ordning af papirarkivalier

Køb ordning af papirarkivalier

Rigsarkivet kan hjælpe med at ordne arkivalier mod betaling.

alt

Når du kontakter os, må du gerne oplyse:

1.

Omfang

Angiv arkivets omfang og typer af materiale.

2.

Struktur

Beskriv hvordan arkivet er opstillet, ordnet og registreret.

3.

Beskriv opgaven

Uddyb, hvad I gerne vil have os til at hjælpe med.

Det kan I købe hjælp til

 • Besigtigelse og kortlægning af de arkiver, der skal afleveres
 • Transport af arkivalierne til ordningsstedet
 • Ordning, sortering og kassation efter de gældende bevarings- og kassationsbestemmelser
 • Rensning for arkivfremmet materiale såsom plastic og metal
 • Ompakning til godkendte arkivæsker
 • Indtastning i Rigsarkivets Arkivdatabase DAISY og etikettering
 • Aflevering og opstilling af arkivalier
 • Sikkerhedsmakulering af kassabilia
 • Scanning af materiale

Rigsarkivet har stor erfaring med at ordne papirarkivalier. Vi kan fx hjælpe med at ordne arkiver, der skal afleveres efter arkivlovens §13 eller som skal afleveres til et andet offentligt arkiv. Vi kan også hjælpe med at ordne arkivalier, som ikke skal afleveres her og nu.

Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud

Hvis du ønsker et tilbud, en vurdering af jeres arkiv eller har spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte:

 • arkivar Erik Laursen på +45 41 71 74 31 eller
 • enhedschef Jesper Steffensen på +45 41 71 74 57.

Du kan også sende en mail til mailboxiv@rigsarkivet.dk.