Vilkår for køb af undersøgelser og ydelser i Rigsarkivet

Vilkår for køb af undersøgelser og ydelser i Rigsarkivet

Læs mere om betingelser, priser, ekspeditionstider, og hvordan du modtager din bestilling.

alt

For privatpersoner, forskere, myndigheder og virksomheder

Rigsarkivet kan mod betaling hjælpe med at finde oplysninger og dokumenter i vores samlinger, scanne materiale og renskrive svært læsbar tekst.

Du kan bestille undersøgelser og ydelser som privatperson, forsker, myndighed og virksomhed.

Ydelser er reguleret af arkivloven

Rigsarkivets ydelser er reguleret af arkivloven og tager udgangspunkt i:

  • Størst mulig tilgængelighed med absolut beskyttelse af følsomme og ikke frit tilgængelige oplysninger
  • Understøttelse af administrationen i Danmark, herunder fx politi, domstole og andre myndigheder, der har brug for indblik i relevant arkivmateriale til sagsbehandling
  • Understøttelse af forskning

Læs Arkivloven på Retsinformation.dk

Enkelte arkivundersøgelser kan kun bestilles af særlige myndigheder eller til forskningsbrug.

Du kan selv lave nogle undersøgelser

I mange tilfælde har du også mulighed for selv at lave en undersøgelse. Vi har lavet vejledninger til at finde forskellige oplysninger.

Søg i Rigsarkivets vejledninger her

Bestil oplysninger om dig selv

Du har ret til at få udleveret oplysninger om dig selv i Rigsarkivet.

Du kan bestille oplysningerne her

Åbn vilkår

Du kan som udgangspunkt kun bestille arkivundersøgelser, scanning og renskrift via Rigsarkivets blanketter. Hvis du ikke selv ønsker at udfylde en blanket, kan Rigsarkivet gøre det mod fakturering af tidsforbruget.

Du finder blanketterne via de enkelte bestillingssider

Når du bestiller en arvingsundersøgelse eller en særlig arkivundersøgelse, betaler du altid for en times forundersøgelse.

Læs mere om arvingsundersøgelser

Læs mere om særlige arkivundersøgelser

Under forundersøgelsen vurderer vi, om vi har tilstrækkeligt med oplysninger eller om der er sat tid nok af til at gennemføre en undersøgelse, samt om Rigsarkivet opbevarer de ønskede oplysninger.

Hvis vi vurderer, at vi ikke har materialet eller at undersøgelsen ikke kan gennemføres, betaler du kun for en times undersøgelse. Hvis vi vurderer at undersøgelsen kan gennemføres skal du regne med at betale for minimum 2 timer.

Vi bestræber os på at behandle din bestilling indenfor 10 arbejdsdage.

Arvingsundersøgelser dog indenfor 15 arbejdsdage, tinglysningssager indenfor 1 arbejdsdag og renskrivninger vedrørende ejendomshandel indenfor 3 arbejdsdage.

Du betaler for den tid, vi bruger på at lave en undersøgelse, scanning eller renskrivning. Efter første time fakturer vi pr. påbegyndte halve time.

Pris pr. påbegyndt time

  • 645 kr. uden moms.
  • 806,25 kr. med moms.

Hertil kommer et ekspeditionsgebyr på 20 kr. eksklusiv moms / 25 kr. inklusiv moms.

Du modtager faktura fra Statens Administration og betalingsfristen er 30 dage netto.

Hvis du bor i udlandet, vil du modtage et tilbud fra os med pris og bankoplysninger. Vi påbegynder din sag, når vi har modtaget en indbetaling fra dig.

Alle priser er gældende i indeværende år. Rigsarkivets timetakster er fastsat i henhold til Anmærkning til Finanslovskonti §21.32.01.90.

Vi sender som udgangspunkt vores svar til dig med Digital Post via CPR-nummer eller CVR-nummer.

Hvis svaret ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du også få det tilsendt via almindelig mail, hvis du ønsker det.

Her kan du se vores svar sendt med digital post:

Læs om Digital Post hos Digitalisereringsstyrelsen

Kontakt os

Kommentarer til din bestilling?

Hvis du har kommentarer til en bestilling, du allerede har sendt (fx at din sag haster), kan du skrive eller ringe til Rigsarkivets enhed for Indtægtsgivende Aktiviteter.