Dansk arkivformat til databaser anbefales af det amerikanske nationalarkiv

20. december 2022

Dansk arkivformat til databaser anbefales af det amerikanske nationalarkiv

I sin nyeste oversigt over anbefalede arkivformater peger det amerikanske nationalarkiv på arkivformatet SIARD, som Rigsarkivet benytter til arkivering af databaser, og hvis seneste udgave Rigsarkivet er medskaber af.

alt

Kan komme danske myndigheder til gode

Det er en vigtig aktør inden for arkivsektoren, der i sine nye anbefalinger peger på arkivformatet SIARD (Software Independent Archiving of Relational Databases).

Når NARA (National Archives and Records Administration) i USA fremadrettet benytter SIARD, kan det få betydning for den samlede mængde af ressourcer og viden om aflevering, bevaring og genanvendelse af databaser i formatet SIARD – og det kan i sidste ende komme de danske myndigheder til gavn, når de skal aflevere til Rigsarkivet.

”Det er lidt af en milepæl, at NARA er kommet ombord – dels i forhold til at anvende SIARD formatet til digital arkivering af databaser og dels i forhold til udsigten til at få større opbakning til udvikling og forbedring af SIARD formatet på sigt. Hvis vi opnår større udbredelse af SIARD, kan det konkret medvirke til, at vi får bedre systemunderstøttelse og et bedre grundlag for at kunne genanvende data i fremtiden. Dermed forbedres grundlaget for både myndighedernes aflevering af data til Rigsarkivet og samfundets mulighed for at genanvende data,” udtaler Anders Raahauge, enhedschef i Rigsarkivet.

Samarbejde mellem europæiske arkiver

SIARD er skabt af det schweiziske forbundsarkiv og videreudviklet i et samarbejde mellem en række europæiske nationalarkiver herunder Rigsarkivet, som har været drivkraft på udvidelsen af de senere udgaver af SIARD, særligt vedr. eksterne data (SQL/MED) og skalering gennem segmentering.

Samarbejdet har været støttet af EU gennem deres eArchiving byggeblok og foregår i organisationen DILCIS Board, hvor det schweiziske forbundsarkiv og Rigsarkivet står i spidsen for vedligeholdelse og udvikling af SIARD formatet. Med NARAs anbefaling af SIARD er der lavet en ny erfaringsgruppe, hvor NARA på kort tid er blevet en af de drivende kræfter.

 

Hvad er SIARD?

SIARD er en formatspecifikation for bevaringen af relationelle databaser:

  • Rigsarkivet var medskaber af den seneste udgave 2.2 af SIARD, der udkom i 2021.
  • Rigsarkivet arkiverer data med genanvendelsespotentiale fra danske myndigheder.
  • Rigsarkivet har anvendt SIARD i en dansk variant siden 2010.