Gendannede arkiver kompletterer CPR-registret

3. maj 2023

Gendannede arkiver kompletterer CPR-registret

I 1970’erne slettede CPR-registret oplysninger om familierelationer. Nu er informationerne gendannet ud fra arkivalier i Rigsarkivet og kan bidrage til stærkere studier i sundhed og sygdom inden for familier til gavn for patienter, deres familier og for samfundet

alt

Udvidet CPR-register

CPR-registret er grundstenen i forskning i sundhed, sygdom og sociale dynamikker, da det giver forskere mulighed for at koble data fra vores forskellige unikke registre sammen.

Forskning i familierelaterede forhold har dog været begrænset af, at CPR-registret kun indeholder oplysninger om en persons forældre, hvis personen er født 1960 eller senere.

De huller i registret er nu blevet delvist lappet af det nye register, Multigenerationsregister Lite (MGR-lite), der er blevet til i samarbejde mellem Rigsarkivet og Center for Registerforskning på Aarhus Universitet. MGR-lite er en forskningsversion af CPR-registret, der indeholder oplysninger om familierelationer 8-10 år længere tilbage end det officielle CPR.

Gamle data gendannet

Da CPR-registret blev etableret i 1968 blev der registreret oplysninger om forældre til børn født fra ca. 1950. De oplysninger blev løbende slettet, når børnene fyldte 18 år, af hensyn til pladsforbrug i CPR-registret.

Men mange af de gamle versioner af CPR-registret er bevaret i Rigsarkivet bl.a. versionen fra den 2. april 1968, hvor CPR-registret blev taget i brug.

Det er på baggrund af de arkiverede versioner af CPR-registrene, at MGR-lite er blevet dannet. Det nye register er netop beskrevet i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Bedre muligheder for forskning

Med MGR-lite vil forskning i familierelaterede og arvelige forhold kunne få et stærkere grundlag.

Blandt de godt 700.000 børn, der blev født fra 1950 til 1959, er der registreret forældre til 61 % af dem i CPR-registret. I MGR-lite har vi registreret forældre for 77 % af børnene.

Selvom det måske virker begrænset, vil informationer om forældrene også give mulighed for at finde fx fætre og kusiner. De familienetværk kan forskningen koble til de danske registre med data om sundhed, uddannelse, indkomst og andre variabler for hele den danske befolkning.

Når disse data forbindes inden for og på tværs af generationer, vil det give nye muligheder for forskning i familierelaterede sygdomme, sundhedsmønstre, sociale faktorer og demografi.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948221147096

Grafen viser, hvor mange forældre, der i gennemsnit vil være registreret for en person baseret på personens fødselsår. Den blå kurve viser tallet for det officielle CPR-register, og den orange kurve viser tallet for MGR-lite.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14034948221147096

Grafen viser, hvor mange bedsteforældre, der i gennemsnit vil være registreret for en person baseret på personens fødselsår. Den blå kurve viser tallet for det officielle CPR-register, og den orange kurve viser tallet for MGR-lite.

Flere generationer tilbage

MGR-lite er et spin off af Multigenerationsregisteret (MGR) – Rigsarkivets store projekt, der skal danne familierelationer for samtlige individer født i Danmark siden 1920.

MGR bliver etableret på baggrund af digitalisering af kirkebøgerne fra 1920 til 1970. Informationen om personerne i kirkebøgerne bliver linket sammen til en sammenhængende datastruktur, som så bliver koblet sammen med informationer fra CPR-registret.

Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden og afsluttes medio 2025. Indtil da har forskerne mulighed for at bruge MGR-lite. Du kan læse mere om Multigenerationsregistret her

Adgang til data

Reglerne om adgang til data fra MGR-lite følger arkivloven Fordi data i registret indeholder personoplysninger, er de ikke umiddelbart tilgængelige, og du skal søge om adgang hos Rigsarkivet, hvis du ønsker at bruge registret.

Du skal søge om adgang til at se alle de tre arkiverede versioner af CPR-registret, som MGR-lite består af. Det er versionerne fra 1968, 1969 og 2013.

Du kan søge om adgang her.