Hvad er koldest? Gruelig, klingende eller umenneskelig frost?

30. januar 2024

Hvad er koldest? Gruelig, klingende eller umenneskelig frost?

Det spørger Rigsarkivets arkivarer sig selv om efter de har fundet en række lyriske temperaturmålinger i skibsjournalen fra Fregatten Stiernen (1683-84).

alt

Denne artikel er oprindelig bragt i Rigsarkivets nyhedsbrev – du kan læse hele nyhedsbrevet her. Hvis du vil modtage arkivalsk luksus direkte i din indbakke, kan du tilmelde dig her.

For dem der kan tyde håndskriften af kaptajnen på Fregatten Stiernen, står det klart, at det har været en hidsig vinter i 1684.

På bredt, gult papir blandt håndskrevne minutiøse optegnelser af blandt andet vindretning og vindstyrke har en poetisk anlagt kaptajn udnyttet sine sproglige kundskaber i beskrivelsen af det kolde vejr ombord på skibet – lang tid inden termometre blev pålidelige nok til at måle temperaturer på skibsrejserne.

Skibsjournalen er derfor fyldt med sansende adjektiver om kulden såsom gruelig, klingende og umenneskelig.

Fundet er gjort i forbindelse med projekt ROPEWALK, hvor Rigsarkivet digitaliserer skibsjournaler fra 1600-tallet og frem, så Danmarks Meteorologiske Institut kan bruge de historiske vejrobservationer til nutidens klimamodeller og fremtidens klimaforskning.

Iøjnefaldende sprogbrug

Arkivar og projektleder på ROPEWALK i Rigsarkivet, Adam Jon Kronegh, fortæller:

”Udover at skibe sjældent sejlede under hård vinter, så giver skibsjournalen fra Fregatten Stiernen os også en sjælden indsigt i mandskabets oplevelse af kulden. Vejrobservationerne i andre skibsjournaler, som vi har i Rigsarkivet, er langt fra så poetiske. Kaptajner på de danske skibe var forpligtet til at føre logbøger og skibsjournaler på deres rejser og skulle registrere alt, der foregik ombord samt de konkrete vejrforhold, men der var en tid, hvor man holdt på formerne, så vi har ikke set sådanne beskrivelser før.”

At holde på formerne ser man eksempelvis i skibsjournalerne fra Fregatten Phoenix, der sejlede fra København i 1709. På grund af et voldsomt vintervejr ankom fregatten først til sin slutdestination i Nyborg seks måneder senere i juni 1709. I disse skibsjournaler beretter kaptajnen alene om ”haard frost” den ene dag efter den anden.

Udsnit fra ældre bog med ordene gruelig frost.

I skibsjournalen kan man bl.a. se at kaptajnen har skrevet om “gruelig frost”.

Vejrbeskrivelsernes anvendelse i Sø- og Handelsretten

Efter endt rejse blev skibsjournalerne afleveret til myndighederne, og hvis noget var gået galt undervejs, så var det i skibsjournalerne, at Sø- og Handelsretten kunne finde svar.

”Det er derfor, der tit står meget om vindstyrke, og hvilke typer sejl der blev hejst. For det var ofte i den sammenhæng, at der var sket skade på skibet,” forklarer Adam Jon Kronegh og fortsætter: ”På denne måde kunne de udpege, hvem der havde ansvaret, og hvem der potentielt også skulle straffes. Det var derfor vigtigt, at det, der stod, var korrekt. Så formålet med at føre skibsjournaler var dengang andet end det, som vi kan bruge vejrobservationerne til i dag, hvor de historiske klimadata bliver en del af fremtidens klimaforskning. Kun hvis vi kender fortidens vejr, kan vi sige noget om fremtidens vejr.”

Om ROPEWALK

ROPEWALK er muliggjort ved en bevilling på 14.25 millioner kroner fra A.P. Møller Fonden.

Projektet blev påbegyndt i 2023 og løber over fire år.

Projektlederne er arkivar i Dataformidling Adam Jon Kronegh fra Rigsarkivet, der er ekspert i historiske klimadata, og DMI’s klimaforsker ph.d. Martin Stendel, der i mere end 20 år har arbejdet med idéen om klimarelateret datahøst fra ældre skriftlige kilder.

Projektet har vakt stor international interesse. Bl.a. har vejrtjenester og forskningsinstitutioner fra flere lande efterspurgt data fra danske skibe og tilbudt teknisk assistance.

Læs mere om ROPEWALK.