Kulturministeriet søger ny Rigsarkivar

22. september 2022

Kulturministeriet søger ny Rigsarkivar

Som Rigsarkivar står du i spidsen for Danmarks hukommelse. Læs mere og søg stillingen på Kulturministeriets hjemmeside.

alt

Om jobbet

Som rigsarkivar vil du stå i spidsen for en stærk faglig institution og have det overordnede ansvar for Rigsarkivets samlede virksomhed, såvel økonomisk som fagligt.

Rigsarkivet er i gang med en gennemgribende moderniseringsproces med det overordnede mål at sikre en dækkende dokumentation af samfundets udvikling og stille den viden og indsigt til rådighed for alle – både borgere, forskere, journalister og andre offentlige myndigheder. De seneste år har Rigsarkivet fået en række nye forvaltningsopgaver og spiller i stigende omfang en rolle som dataleverandør til andre offentlige myndigheder.

Du vil som rigsarkivar få den øverste ledelse af knap 300 medarbejdere fordelt i København, Odense, Viborg og Aabenraa.

Du vil derudover have ansvaret for:

  • At fortsætte udviklingen af Rigsarkivet som relevant og efterspurgt dataleverandør med afsæt i borgeres, forskeres og offentlige myndigheders behov
  • At sikre udvikling af den digitale infrastruktur, der understøtter en effektiv indsamling og bevaring af data fra offentlige myndigheder
  • At skabe sammenhæng til andre offentlige myndigheder og politikområder, så Rigsarkivets rolle som en naturlig samarbejdspart styrkes
  • At sikre værdiskabende formidling af den kulturarv, Rigsarkivet har ansvaret for at forvalte

Om dig

Vi lægger bl.a. vægt på, at du:

  • Har solid ledelseserfaring, gerne fra en kompleks, politisk styret organisation og har erfaring med politiske beslutnings- og forvaltningsprocesser.
  • Har gennemslagskraft og kan holde fokus på strategi og følgeskab samt evner at formulere og gennemføre ideer og målsætninger
  • Har gode lederevner og kan lede mange forskellige fagligheder og se værdien heraf.
  • Er initiativrig, udviklingsorienteret og har stor viden om anvendelse af data i en digital virkelighed.
  • Veludviklede samarbejdsevner og blik for fælles løsninger på tværs af offentlige myndigheder, interessenter og øvrige samarbejdspartnere.
  • En relevant akademisk uddannelsesbaggrund

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023 eller snarest herefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling og er klassificeret i lønramme 39/løngruppe 3 og besættes på åremålsvilkår for en periode på 6 år.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Det er en forudsætning for ansættelsen som rigsarkivar, at du kan blive sikkerhedsgodkendt og kan opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Kontakt

Kontakt Kulturministeriet, hvis du har spørgsmål til stillingen. Du finder kontaktoplysningerne i stillingsopslaget.

Vær opmærksom på, at Rigsarkivet ikke er ansvarlig for ansættelsesprocessen – det hele går gennem Kulturministeriet.