Multispektral digitalisering gør kilder fra Tranquebar læselige

9. november 2023

Multispektral digitalisering gør kilder fra Tranquebar læselige

Multispektral digitalisering bruger elektromagnetiske stråler til at gøre teksten på skadede og falmede arkivalier læselig igen.

alt

Dansk-indisk kolonihistorie vækkes til live

I Rigsarkivet kan du finde kilder fra den danske handelsstation og koloni Tranquebar på Coromandelkysten i det sydøstlige Indien.

Men mange af dokumenterne er så skadede, at ingen har kunne bladre i dem eller læse dem. Et samarbejde mellem Rigsarkivet og Det Kgl. Bibliotek vækker nu Tranquebars historie til live.

”Det handler om at åbne historien om dansk-indisk kolonihistorie op for offentligheden og for forskningen både i Danmark og i Indien,” fortæller specialkonsulent i Rigsarkivet, Asger Svane-Knudsen: ”Det er et næsten ubelyst kapitel i perioden fra 1600 og 1700-tallet. De arkivalier, vi har i arkivet, er helt centrale kilder til de europæiske handelskompagnier og Indiens ældre historie. Desværre har de været så nedbrudte, at ingen har kunnet bruge dem i flere hundrede år.”

En teknologisk metamorfose

Det er Det Kgl Biblioteks Bevaringsafdeling og Digitaliseringsafdeling, der står for det specialiserede arbejde med de beskadigede dokumenter.

Asger Svane-Knudsen forklarer: ”Arkivalierne er stærkt nedbrudte – både af dårlige opbevaringsforhold i Indien, skadedyr, svamp og blæksyre, der har gjort papiret brunt og sprødt, så det smuldrer ved den mindste berøring. Derfor har bevaringsafdelingen på Det Kgl. Bibliotek brugt langfibret japanpapir, pincet, lim og pensel til at sætte de skrøbelige stumper sammen igen som et puslespil, så siderne er blevet stabiliseret, inden de er blevet multispektralt digitaliseret. Vi har at gøre med en slags teknologisk metamorfose.”

Multispektral digitalisering er en billedteknik, hvor fotografen bruger elektromagnetiske stråler i flere forskellige bølgelængder til at gøre falmet skrift synligt.

Når man tager billeder af et dokument, der bliver belyst af stråling i de forskellige bølgelængder, vil forskellig dele af skriften blive synlig alt efter dokumentets og blækkets bestanddele. For eksempel vil jerngallusblæk blive synligt under infrarødt lys.

Kilder med international betydning

Vicedirektør i Rigsarkivet, Ole Magnus Mølbak Andersen glæder sig over det gode resultat. ” Vi forventer, at det vil vække international interesse, at vi nu kan lægge 1.000 hidtil helt utilgængelige sider fra Tranquebar på Arkivalieronline i den kommende tid. Det gælder ikke mindst i Indien, hvor der er meget få originale arkivalier fra den periode.”

De multispektralt digitaliserede arkivalier vil løbende blive lagt på Arkivalieronline, men allerede nu kan du se nyt, scannet materiale fra Tranquebar.

Gå til samlingen af om Tranquebar på Arkivalieronline.

Fotograf Maja Atterstig fra Det Kgl. Biblioteks Digitaliseringsenhed bruger det multispektrale digitaliseringsapparat til at tage billeder af de skadede dokumenter. Det lyser først violet, så grønt, orange og rødt. Mens lysene fra lamperne rammer bordet med arkivalier fra to sider, tager kameraet 16 billeder, som gør den falmede skrift synlig for det blotte øje.