Rigsarkivet vil kun bevare udsnit af Aula for eftertiden

13. november 2023

Rigsarkivet vil kun bevare udsnit af Aula for eftertiden

Rigsarkivet har overvejet hvilke dele af AULA, der skal bevares.

alt

Redegørelse om AULA

Rigsarkivet vurderer, hvilke offentlige data, der skal bevares for fremtiden, så de kan genanvendes til bl.a. forskning eller dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere eller myndigheder.

Den digitale kommunikationsplatform, Aula, blev tidligere i år vurderet historisk bevaringsværdig, da Aula spejler, hvad der sker i den danske folkeskole i dag.

Kulturministeren har offentligt rejst spørgsmålet, om alt data i Aula er relevant at bevare og bedt Rigsarkivet om en redegørelse om sagen. På den baggrund har Rigsarkivet genovervejet, hvilke dele af Aula, der skal bevares for eftertiden.

Formel kommunikation bevares

Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler:

”Kommunikationen i Aula er meget omfattende. Det har ikke tidligere indgået i vores vurdering, at der er tale om en kommunikationsplatform, som i væsentlig grad adskiller sig fra andre it-systemer på det offentlige område. Der er med andre ord ikke tidligere taget stilling til hhv. formel og uformel kommunikation i Aula. Det er der nu. Så vi bevarer det, som tidligere har været indsamlet fra skole- og institutionsområdet, fx mødereferater fra politiske udvalg og anden formel dokumentation, samt information fra skolen eller institutionen til forældrene. Resten af dialogen i Aula har en uformel karakter, som i dette tilfælde ikke bevares.”

Ændringsbekendtgørelse

Rigsarkivet vil i den kommende tid drøfte med KL, hvordan de to kategorier af formel og mere uformel kommunikation i Aula kan adskilles i forbindelse med arkiveringen af Aula.

Herefter vil Rigsarkivet udstede en ændringsbekendtgørelse for bevaringen af Aula.

Fremover vil Rigsarkivet desuden overveje, hvordan relevante interessentgrupper kan inddrages i processen om en bevaringsvurdering.

Yderligere informationer

Pressehenvendelser kan ske til Julie Avery

Faktaboks

  • Rigsarkivet er ifølge arkivloven forpligtet til at træffe afgørelse om bevaring og kassation af oplysninger i it-systemer i den offentlige forvaltning.
  • Bestemmelserne omkring Aula fastsættes i samarbejde med de kommunale parter, jf. arkivbekendtgørelsens § 5.
  • Bevaring af Aula sker i forlængelse af tidligere bevaringsbestemmelser på området, der skal dokumentere samfundets historiske udvikling.
  • Data fra Aula vil først blive arkiveret i 2025.
  • Arkivloven slår fast, at det kun er borgerne selv, dvs. børnene og deres forældre, der har adgang til oplysninger om dem selv, indtil materialet er 75 år gammelt. Andre, kan søge om og få adgang, typisk til forskningsformål, men på bestemte vilkår, som at man ikke må dele personoplysninger. Hvis man søger om adgang til personoplysninger om rent private forhold, skal arkivet høre Datatilsynet. Arkivet er desuden forpligtet til at overholde databeskyttelsesretlige regler om behandlingssikkerhed.