Brugerinddragelse i Rigsarkivet

Brugerinddragelse i Rigsarkivet

Dialog og bedre service for brugere er formålet med brugerinddragelse i Rigsarkivet. Her kan du læse om Rigsarkivets brugerråd, den løbende brugerinddragelse og om brugermøde for læsesalsbrugerne.

alt

Årligt brugermøde for læsesalsbrugere

En gang om året afholdes der et brugermøde i Rigsarkivet. Her mødes Rigsarkivets medarbejdere og ledelse med brugere af læsesalene. Brugermødet er åbent for alle interesserede. På møder fortæller arkivets medarbejdere om, hvad der sker i Rigsarkivet og om tiltag på læsesalene. Som deltager kan du stille spørgsmål og give kommentarer. Målet er at gøre vores service endnu bedre, og forslag til, hvordan tingene kan gøres bedre, er meget velkomne.

Find oplysninger om brugermødet mindst 14 dage før i Rigsarkivets arrangementskalender.

Gå til Rigsarkivets arrangementskalender

Brugermødet bliver afholdt online som fællesmøde for brugere af alle læsesalene.

Nedenfor kan du se det seneste af Rigsarkivets brugermøder fra november 2023.

Rigsarkivets brugerpanel

Vil du være med til at teste og give dine input, når vi udvikler Rigsarkivets digitale tjenester?

Så meld dig til Rigsarkivets brugerpanel og få indflydelse. Som medlem af brugerpanelet vil du modtage invitation til at deltage i fx tests, workshops eller interviews, og du vælger selv fra gang til gang om du har tid og lyst til at deltage.

Læs mere om Rigsarkivets brugerpanel og tilmeld dig.

Brugerinddragelse i frivilligprojekter

Rigsarkivet har mange aktiviteter, hvor borgere frivilligt kan være med til at gøre kilderne til vores fælles historie tilgængelige for flere. Dette arbejde hviler som en selvfølge på brugerinddragelse, og vi opretter løbende referencegrupper i forbindelse med forskellige frivilligprojekter.

Læs om at være frivillig i Rigsarkivet

Brugerråd for Arkivalieronline og Kildeindtastningskomiteen

Rigsarkivet har et brugerråd for Arkivalieronline og Kildeindtastningskomiteen (KIK), der er sparringsgruppe for Dansk Demografisk Database. De to fora består af repræsentanter for brugere og medarbejdere fra Rigsarkivet. På møderne drøfter vi en lang række sager, der skal være med til at sikre og forbedre Rigsarkivets digitale services.

De to fora arbejder efter hvert sit sæt vedtægter og har status som rådgivende organer der kan fremsætte forslag. Der bliver altid skrevet referater af møderne.

Find oplysninger om brugerrådene

Her kan du læse brugerrådenes vedtægter og se hvem, der er medlemmer. Du kan også finde referater fra møder i brugerrådene.