Adgang og Egenaccess

Adgang og Egenaccess

I Adgang & Egenacces arbejder vi for at gøre ikke-umiddelbart tilgængelige data tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter reglerne i arkivloven.

alt

Adgang og egenaccess’ ansvar

Adgang & Egenacces har ansvaret for Rigsarkivets opgave med at sikre, at flest muligt får glæde af de dele af Rigsarkivets samlinger, der endnu ikke er umiddelbart tilgængelige.

Adgang & Egenacces varetager ansvaret for sagsbehandling efter dels arkivlovens bestemmelser om adgang til benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, dels efter lovens bestemmelser om retten til indsigt i egne oplysninger. Enheden udvikler og effektiviserer løbende sagsbehandlingen med henblik på løbende at forbedre betjeningen af borgerne og give hurtigere svar.

Enhedens opgaver omfatter:

  • Sagsbehandling af anmodninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier
  • Sagsbehandling af anmodninger om indsigt i egne oplysninger (egenacces)
  • Løbende udvikling, effektivisering og modernisering af området