Adgang og Egenaccess

Adgang og Egenaccess

I Adgang & Egenacces arbejder vi for at gøre ikke-umiddelbart tilgængelige data tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter reglerne i arkivloven.

alt

Adgang og egenaccess’ formål

I Adgang og Egenacces har vi til opgave at gøre Rigsarkivets ikke-umiddelbart tilgængelige data tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter arkivlovens regler om henholdsvis adgang og egenacces.

Vi arbejder for at tilvejebringe den størst mulige åbenhed, så borgerne får adgang til de data, de er berettigede til, samtidig med at der leves op til de til enhver tid gældende databeskyttelseshensyn.

Anmodning om egenacces

Vi behandler borgeres anmodning om indsigt i deres egne personoplysninger i papirarkivalier. Det sker efter arkivlovens § 39 b, der giver anmoder en ret til at få indsigt i egne personoplysninger. Det er også muligt at få indsigt i elektronisk materiale efter arkivlovens § 39 a.

Retten til egenacces er gratis.

Der vil i sagsbehandlingen blive foretaget en vurdering af om der skal fastsættes vilkår eller undtages oplysninger i forbindelse med udlevering af materialet.

Bestil oplysninger om dig selv

Ansøgning om tilladelse til adgang

Vi behandler borgeres, journalisters, forskeres og andre personers ansøgninger om tilladelse til adgang til at benytte ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Det sker efter arkivlovens § 30 ff. Er der tale om egne personoplysninger behandles sagen efter reglen om egenacces.

Der vil i sagsbehandlingen blive foretaget en vurdering af om benyttelsen af materialet kan foregå, uden at gældende fortrolighedshensyn krænkes, og hvilke vilkår der i givet fald kan sættes eller om der må gives afslag for at beskytte andres oplysninger.

Søg om tilladelse til at se arkivalier

Tilsyn med anerkendte trossamfund

Vi fører tilsyn med anerkendte trossamfund.