Adgang og Egenaccess

Adgang og Egenaccess

I Adgang & Egenacces arbejder vi for at gøre ikke-umiddelbart tilgængelige data tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter reglerne i arkivloven.

alt

Adgang og egenaccess’ formål

Arkivloven giver borgere ret til at få udleveret oplysninger om sig selv i offentlige arkiver gratis. Det betyder groft sagt, at borgere kan bede om oplysninger og kopier af dokumenter, som indeholder deres navn. Nogle arkivalier er beskyttet af en særlig tilgængelighedsfrist, men dette materiale kan der søges om tilladelse til at se.

 

I Adgang og egenaccess sikrer vi, at ansøgere får adgang til de data, de er berettiget til. Samtidig sikrer vi, at der leves op til de gældende databeskyttelseshensyn.

Adgangsansøgninger

Vi behandler borgeres, journalisters og andre personers ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt materiale. Det sker efter arkivlovens § 30 ff.

Indsigt i egne personoplysninger

Vi udfører sagsbehandling af komplekse sager efter arkivlovens § 39 a. og b. samt 43 a. vedrørende borgeres ret til indsigt i egne personoplysninger – også kaldet egenaccess.

 

Samtidig identificerer og digitaliserer vi til sagsbehandling af sager efter arkivloven § 39 a. og b.

Tilsyn med anerkendte trossamfund

Vi fører tilsyn med anerkendte trossamfund.