Organisation

Organisation

Rigsarkivet er en institution under Kulturministeriet. Vi er over 250 medarbejdere fordelt over hele landet.

alt

Sådan har vi organiseret arbejdet

Rigsarkivet består – foruden direktionen – af 12 enheder, der har hver deres ansvarsområder. Du kan se enhederne i organisationsdiagrammet nedenfor og læse mere om deres arbejde længere nede på siden.

Rigsarkivets enheder og organisation.

Vores enheder

Direktionen

Direktionen varetager Rigsarkivets daglige ledelse og har det overordnede faglige og strategiske ansvar for Rigsarkivets arbejde og udvikling.

Brugerservice

I Brugerservice sikrer vi sammenhængen og anvendeligheden af de tilbud, som Rigsarkivet stiller til rådighed for alle.

HR og Økonomi

HR og Økonomi har ansvaret for Rigsarkivets økonomifunktion, HR, lønfunktioner m.m.

Bygninger og samlinger

Enheden Bygninger og samlinger har ansvaret for Rigsarkivets fysiske samling af arkivalier og for Rigsarkivets læsesale og myndighedslån

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er bindeled mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet. Vi understøtter Rigsarkivets direktion og ledelse og har ansvar for Rigsarkivets kommunikation.

Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter har ansvaret for alle ydelser og aktiviteter, som brugere og myndigheder kan købe hos Rigsarkivet.

Retrodigitalisering

Retrodigitalisering stiller papirarkivalier til rådighed digitalt. Det sker ved digital fotografering, scanning og publicering på Rigsarkivets online services.

Data Science

Data Science viderebehandler data fra Rigsarkivets samlinger, så de kan stilles til rådighed for nye formål

Digital Bevaring

Digital Bevaring har ansvaret for at modtage, teste og bevare digitalt fødte og digitaliseret data.

Indsamling

I Indsamling har vi ansvaret for at udvælge og indsamle den dokumentation, som i fremtiden afspejler det danske samfund bedst muligt.

IT

IT har ansvaret for udvikling og drift af Rigsarkivets centrale IT-funktioner.

Dokumentation

I Dokumentation har vi til opgave at finde og udlevere data fra Rigsarkivets samlinger til borgerne efter reglerne i arkivloven og i loven om tidlig pension.

Adgang og Egenaccess

I Adgang & Egenacces arbejder vi for at gøre ikke-umiddelbart tilgængelige data tilgængelige for borgerne ved individuel sagsbehandling efter reglerne i arkivloven.