HR og Økonomi

HR og Økonomi

HR og Økonomi har ansvaret for Rigsarkivets økonomifunktion, HR, lønfunktioner m.m.

alt

HR & Økonomis ansvar

 • Løn og personaleadministration
 • HR- og organisationsudvikling
 • Samarbejde og arbejdsmiljø
 • Tværgående sekretariatsopgaver (hovedmail og ESDH)
 • Systemansvar for administrative systemer (HR, løn og, ESDH)
 • Compliance inden for HR, løn og personalejura
 • Organisering af institutionelle konferencer og seminarer (f.eks. i forbindelse med EU formandskab mv.

HR-opgaverne omfatter

 • Fastlæggelse og justering af Rigsarkivets økonomiske rammer.
 • Løbende økonomiopfølgning, ledelsesinformation og økonomiske og strategiske analyser m.v.
 • Departementsbetjening i forhold til økonomiske spørgsmål.
 • Økonomistyring
 • Driftsrelaterede indkøb og vejledning i de offentlige indkøbsregler.
 • Strategisk planlægning.
 • Bygningsdrift og udvikling.

Økonomi-opgaverne omfatter

 • Fastlæggelse og justering af Rigsarkivets økonomiske rammer.
 • Løbende økonomiopfølgning, ledelsesinformation og økonomiske og strategiske analyser m.v.
 • Departementsbetjening i forhold til økonomiske spørgsmål.
 • Økonomistyring i samarbejde med enhedschefer og lokationskoordinatorer.
 • Driftsrelaterede indkøb og vejledning i de offentlige indkøbsregler.
 • Udarbejdelse af vejledninger for disponeringer, rejser og repræsentation mv., så statens regler overholdes.
 • Strategisk planlægning og økonomiske analyser.