Økonomi og Magasiner

Økonomi og Magasiner

Økonomi & Magasiners ansvarsområde dækker over Rigsarkivets økonomifunktion, samlingen af fysiske arkivalier og driften af vores bygninger.

alt

Økonomi & Magasiners formål

Vi har det samlede ansvar for regnskab, budget og økonomistyring og udarbejder løbende økonomiopfølgning, ledelsesinformation og økonomiske analyser. Økonomi & Magasiner varetager afklaringen af Rigsarkivets samlede økonomiske ramme i dialog med Kulturministeriets departement.

I Økonomi & Magasiner har vi ansvaret for Rigsarkivets magasinforvaltning. Vi sikrer at samlingen af fysiske arkivalier opbevares bedst muligt, både klima- og sikringsmæssigt og i forhold til bestandskontrol og lagerstyrring. Samtidig har vi ansvaret for magasindrift og transport af arkivalier til læsesalene og scanning i Viborg.

Derudover står enheden for alle driftsrelaterede indkøb og besvarer spørgsmål vedrørende offentligt indkøb generelt. Enheden varetager Rigsarkivets bygninger og samarbejdet med Bygningsstyrelsen og Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og har ansvar for den fysiske sikring af alle Rigsarkivets bygninger.

Økonomisk ramme

Vi fastlægger og justerer Rigsarkivets økonomiske rammer og håndterer departementsbetjening i forhold til økonomiske spørgsmål.

Økonomistyring

Vi har ansvaret for økonomistyring i Rigsarkivet og den løbende opfølgning på forbrug.

Vi udfører controlling, bogføring og afstemning.

Offentlig indkøb

Vi vejleder internt i Rigsarkivet i forhold til offentlig indkøb, og har ansvaret for driftsrelaterede indkøb og vejledning i de offentlige indkøbsregler.

Magasindrift og accession

Vi har ansvaret for drift af magasiner i Rigsarkivet, samlingskontrol, fejlretning i Daisy og accession.

Udlån til myndigheder og museer

Vi arbejder med myndigheds- og museumslån samt transport af arkivalier til Rigsarkivets læsesale.

Bygningsdrift og sikring

Vi har ansvar for bygningsdrift og vedligeholder og udvikler Rigsarkivets fysiske lokationer. Vi står også for sikring og adgangskontrol.

Reception og omstilling

Vi står klar med et smil i Rigsarkivets reception i København, og omstiller telefoner til alle enheder i Rigsarkivet.