Magasiner

Magasiner

Enheden Magasiner har ansvaret for Rigsarkivets fysiske samling af arkivalier og for Rigsarkivets læsesale og myndighedslån.

alt

Magasiners ansvar

Magasiner har ansvaret for Rigsarkivets fysiske samling af arkivalier og for Rigsarkivets læsesale.

Enheden har ansvar for Rigsarkivets magasinforvaltning og for at sikre, at samlingen af fysiske arkivalier opbevares bedst og efter gældende klima- og sikringsmæssige standarder samt i forhold til bestandskontrol og lagerstyring.

Magasiner har ansvaret for magasindrift og transport af arkivalier til læsesalene, samt ansvar for udlån af arkivalier til myndigheder.

Magasiners opgaver omfatter

  • Drift af Rigsarkivets læsesale i København, Viborg, Odense og Aabenraa.
  • Ekspedition af arkivalier til Rigsarkivets medarbejdere, myndigheder og læsesalenes brugere.
  • Myndigheds- og museumslån samt transport af arkivalier til læsesale og mellem loka-tioner.
  • Konservering og konserveringsdigitalisering af arkivalier og løbende kontakt til myndigheder vedrørende varetagelse af arkivmæssige hensyn.
  • Sikringsspørgsmål vedrørende magasiner, arkivalier og læsesale.
  • Magasinstyring, samlingskontrol, fejlretning i Daisy og accession.