Brugerservice

Brugerservice

I Brugerservice sikrer vi sammenhængen og anvendeligheden af de tilbud, som Rigsarkivet stiller til rådighed for alle.

alt

Brugerservices ansvar

Brugerservice har ansvaret for, at Rigsarkivets brugere kan finde de oplysninger, de skal bruge – uanset om de findes på papir eller digitalt.

Brugerservice arbejder derfor hele tiden på at gøre det lettere at finde og bruge Rigsarkivets samlinger. Det gælder både, når brugerne betjener sig selv fuldt ud, som for eksempel på Arkivalieronline, eller når brugerne skal have vejledning og bistand fra Rigsarkivet, så de kan finde det, de søger.

Brugerservice har ansvaret for Rigsarkivets hjemmesider.

Enhedens opgaver

  • Udvikling og vedligeholdelse af brugernes indgange til og anvendelse af Rigsarkivets samlinger på nettet. Det gælder brugerrejserne generelt og hjemmesidens funktionaliteter specifikt
  • Vejledningstjenesterne Spørg Rigsarkivet og Brug Rigsarkivet samt vejledningsmateriale på www.rigsarkivet.dk om, hvordan Rigsarkivets data kan bruges
  • Individuel vejledning af brugerne, herunder forskerservice og myndighedsservice
  • Webtilgængelighed og øvrige tilgængelighedskrav i forbindelse med Rigsarkivets kommunikation
  • Sekretariat for Brugerrådet for Rigsarkivets digitale tjenester
  • Brugerrettede arrangementer
  • Forskningsaktiviteter med udgangspunkt i Rigsarkivets forskningsstrategi