Brugerservice

Brugerservice

I Brugerservice sikrer vi sammenhængen og anvendeligheden af de tilbud, som Rigsarkivet stiller til rådighed for alle.

alt

Brugerservices formål

Det er vores kerneopgave, hele tiden, at gøre det lettere at overskue, finde og bruge data fra Rigsarkivet. Det gælder, når brugerne betjener sig selv fuldt ud på for eksempel Arkivalier Online og i Dansk Demografisk Database eller når de skal have vejledning og hjælp til at identificere og tilgå de ønskede data.

Vi sikrer, at udviklingen af de brugervendte tilbud sker i dialog med brugerne.

Lette indgangen til data

Vi udvikler og vedligeholder indgangen til og brug af data fra Rigsarkivet. Det omfatter de relevante dele af hjemmesidens funktionalitet, søgning i metadata om Rigsarkivets samlinger, anvendelse af data, der er tilgængelige online og bestilling af papirarkivalier og digitalt skabte data.

Vejledning i at bruge arkiver

Online og individuel vejledning, både telefonisk, skriftligt og på læsesalene. Området omfatter løbende udvikling og digitalisering af vejledningsopgaverne.

Frivillige og crowdsourcing

Vi faciliterer aktiviteter til de brugere, som individuelt eller organiseret ønsker at bidrage til berigelsen af Rigsarkivets samlinger med for eksempel transskriberinger, vejledning eller retrodigitalisering.

Læsesale – drift og sikring

Vi sørger for drift og sikring af Rigsarkivets læsesale i København, Viborg, Odense og Aabenraa.

Samarbejder om digitalisering

Vi koordinerer og udveksler data med eksterne samarbejdspartenere i forbindelse med retrodigitaliserede og transskriberede data for eksempel Ancestry, Family Search og Danish Family Search.

Heraldisk virksomhed

Vi behandler sager vedrørende brug af rigsvåbenet og rådgiver offentlige myndigheder i spørgsmål vedrørende offentlige våbener, segl og emblemer.

Forskning

Enheden omfatter forskning.