Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter har ansvaret for alle ydelser og aktiviteter, som brugere og myndigheder kan købe hos Rigsarkivet.

alt

Indtægtsgivende Aktiviteters formål

Rigsarkivet tilbyder hjælp mod betaling til en lang række af opgaver, undersøgelser og ydelser.

Vi servicerer alle lige fra myndigheder, der skal aflevere til Rigsarkivet, til private personer og virksomheder, som ønsker hjælp til at identificere specifikke informationer i Rigsarkivets samlinger – både digitale og på papir.

Indtægtsgivende Aktiviteter servicerer også brugere, som af forskellige grunde ikke selv kan eller ønsker at foretage arkivordning, informationssøgning eller hvor den vejledning og hjælp, som Rigsarkivets almindelige vejledning kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig.

Ordning af arkiver

Vi hjælper myndigheder, der skal aflevere arkivmateriale til Rigsarkivet. Fx i form af afleveringsklargøring (ordning) af arkivalier og konsulentopgaver.

Dokumentation og undersøgelser

Vi laver arkivundersøgelser, dokumentationsarbejde og informationssøgning – for borgere, virksomheder og myndigheder. Vi yder konsulentbistand i forhold til beskrivelse og gennemførelse af større dokumentationsopgaver, herunder udarbejdelse af forskningsdatasæt.

Forskerservice

I samarbejde med andre af Rigsarkivets enheder hjælper vi forskere og forskningsprojekter med at fremfinde, scanne og systematisere information og dokumentation, der findes i Rigsarkivet samlinger af papirarkivalier og digitalt fødte data.

Retrodigitalisering

I samarbejde med Rigsarkivets enhed for Retrodigitalisering, har vi opgaver i forbindelse med affotografering og scanning af papirarkiver fra Rigsarkivets samlinger.

konsulentbistand – papirarkiver

Vi yder konsulentbistand omkring arkivforhold, oftest fortegnelsesopgaver i ældre arkiver, hvor arkivejeren ikke selv har overblik over arkivbestanden eller egentlig oprydning, herunder implementering af bevarings- og kassationsbestemmelser. Desuden yder vi bistand i forbindelse med skadede bevaringsværdige arkivalier – rensning og evt. digitalisering og udarbejdelse af arkiveringsversion til aflevering.