Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter

Indtægtsgivende Aktiviteter har ansvaret for alle ydelser og aktiviteter, som brugere og myndigheder kan købe hos Rigsarkivet.

alt

Indtægtsgivende Aktiviteters ansvar

Indtægtsdækkede Aktiviteter har ansvaret for Rigsarkivets indtægtsgivende opgaver. Det betyder, at enheden mod betaling tilbyder hjælp til opgaver, hvor brugerne ønsker hjælp til at identificere bestemte informationer i Rigsarkivets samlinger. Servicen ydes både til afleverende myndigheder, private personer og firmaer, og uanset om informationerne er eller på papir.

Indtægtsgivende Aktiviteter servicerer også brugere, som af forskellige grunde ikke selv kan eller ønsker at foretage arkivordning, informationssøgning, eller har ønsker om vejledning og hjælp, som går ud over, hvad Rigsarkivet kan tilbyde som gratis service.

Indtægtsgivende Aktiviteters opgaver omfatter

  • Hjælp til afleverende myndigheder i form af afleveringsklargøring (ordning) af arkivalier og konsulentopgaver – både på det digitale og det analoge område
  • Dokumentationsarbejde og informationssøgning
  • Konsulentbistand i forhold til beskrivelse og gennemførelse af større dokumentationsopgaver, herunder udarbejdelse af forskningsdatasæt
  • Forskerservice (i samarbejde med øvrige enheder)
  • Retrodigitaliseringsopgaver (i samarbejde med Rigsarkivets enhed for Retrodigitalisering)