IT

IT

IT har ansvaret for udvikling og drift af Rigsarkivets centrale IT-funktioner.

alt

ITs ansvar

IT har ansvaret for udvikling og drift af Rigsarkivets centrale IT-funktioner.

IT understøttelse

IT-understøttelse af Rigsarkivets opgaver spiller en væsentlig rolle i virkeliggørelsen af Rigsarkivets strategi. It-enheden rammesætter it-understøttelse af strategien gennem en række it-principper og etablerer og sikrer udmøntningen af en samlet it-arkitektur for Rigsarkivets systemportefølje i tæt samarbejde med resten af Rigsarkivet. Enheden sikrer et overblik over og styring af it-systemporteføljen, herunder den underliggende udviklingsplan.

IT governance

Enheden driver den løbende it-governance i forhold til udvikling og systemforvaltning i tæt samarbejde med systemejere, systemansvarlige og projektledere samt øvrige samarbejdsparter i forretningen. Enheden varetager desuden den løbende dialog med Statens IT omkring driften af Rigsarkivets systemer samt opgaverne med at vedligeholde porteføljen af it-systemer og it-udviklingsmiljøer.

Enheden sikrer således, at der tages hånd om Rigsarkivets fagsystemer i forhold til systemernes tilstand, fremtidige planer og enheden udarbejder et årshjul for systemerne alt sammen for at højne sikkerhed og effektiv drift.

ITs opgaver omfatter

  • IT-principper og IT-arkitektur
  • Styring af Rigsarkivets IT-systemportefølje
  • IT-processer og IT-governance
  • IT-udvikling og IT-udviklingsmiljøer
  • Drift og vedligehold af egenudviklede fagsystemer
  • Driftssupport på systemerne i samarbejde med Statens IT og eksterne leverandører
  • Asset management og licensstyring
  • Varetager Rigsarkivets informations- og cybersikkerhed
  • Driver Rigsarkivets tværgående innovationsproces
  • Forestår udvikling og implementering af nye udviklingsmetoder og -processer (projektmodel/agil metode)