Dataformidling

Dataformidling

Dataformidling udstiller Rigsarkivets data på nye måder, så alle kan bruge de data der findes i Rigsarkivets samlinger.

alt

Dataformidlings formål

I Dataformidling udstiller vi Rigsarkivets data, så både eksisterende og nye brugere bliver opmærksomme på, og anvender de muligheder, der er i Rigsarkivets data. Det gælder både eksisterende data og de data, som Rigsarkivet løbende modtager.

Udvikling af nye services

I Dataformidling udvikler vi nye løsninger og services og står for den initale drift. Sådan gør vi Rigsarkivets data anvendelige for brugerne på måder, der imødekommer deres behov.

Udvikling af nye løsninger

Vi udvikler løsninger, der gør det muligt at udstille Rigsarkivets data i eksterne infrastrukturer.

Udstiller data sammen med andre

Vi formulerer, modner og og udvikler nye udstillingsdata og datasæt, i samspil med eksterne interessenter.

Forskerservice

Vi servicerer og hjælper forskere og underviser studerende og forskere i, hvordan man bruger Rigsarkivets samlinger og vejledning til konkrete forskningsprojekter.

Myndighedsservice

Vi hjælper og vejleder myndigheder med enkeltopslag i afleverede data.

Udlevering af data

Vi klargør, oparbejder og udleverer digitalt skabte data til brugere.

Forskning

Enheden omfatter forskning.