Data Science

Data Science

Data Science viderebehandler data fra Rigsarkivets samlinger, så de kan stilles til rådighed for nye formål

alt

Data Sciences ansvar

Data Science har ansvaret for at viderebehandle data fra Rigsarkivets samlinger, så de kan stilles til rådighed for nye formål. Det gælder både eksternt og internt.

Data Science modner og gennemfører i den forbindelse nye projekter sammen med eksterne parter fra bl.a. forskningsverdenen.

Data Sciences opgaver omfatter:

  • Fremfinding og behandling af digitale data, så de kan tilgås og stilles til rådighed igen til fremtidig brug. I tilknytning hertil ansvar for frivillig transskribering.
  • Udstilling af de behandlede data til Rigsarkivets it-løsninger samt udarbejdelse af skræddersyede datasæt til fx forskningsformål.
  • Videreudvikling af Rigsarkivets kendskab til og sammen med resten af Rigsarkivet anvendelse af nye teknologier. Herunder AI (Area of Excellence for databehandling).
  • Projektejerskab for projekter, der primært har fokus på at koble eller skabe nye data.
  • Etablering af nye eksterne samarbejder om skabelse af nye datasæt og udstilling af data på andres platforme.
  • Forskningsaktiviteter med udgangspunkt i Rigsarkivets forskningsstrategi