Retrodigitalisering

Retrodigitalisering

Retrodigitalisering stiller papirarkivalier til rådighed digitalt. Det sker ved digital fotografering, scanning og publicering på Rigsarkivets online services.

alt

Retrodigitaliserings ansvar

Retrodigitalisering har ansvaret for Rigsarkivets indsats med at stille papirarkivalier til rådighed digitalt. Dette sker ved digital fotografering og scanning samt publicering på Rigsarkivets online services.

Retrodigitalisering har ansvar for at sikre, at anvendelsen af Rigsarkivets data bliver lettere, for både interne og eksterne brugere.

Retrodigitalisering publicerer digitaliserede arkivalier, der er umiddelbart tilgængelige, på Arkivalieronline via Rigsarkivets hjemmeside.

Digitaliserede, men utilgængelige, arkivalier tilgængeliggøres på Rigsarkivets interne platform IRMA og kan stilles til rådighed efter ansøgning om arkivadgang eller egenacces.

Udvælgelse af samlinger til digitalisering sker i henhold til principperne i Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.

Retrodigitaliserings opgaver omfatter:

  • Digitalisering af arkivalierne, hovedsageligt ved digital fotografering og dokumentscanning.
  • Koordinering af Rigsarkivets frivilligindsats og publicering af de filer, som de frivillige har klargjort, på Arkivalieronline.
  • Forbedring af den registrerede datakvalitet for de arkivalier, der skal digitaliseres med henblik på at lette anvendelsen af de digitaliserede arkivalier.
  • Tilgængeliggørelse af de digitaliserede arkivalier i henhold til Rigsarkivets valgte tilgængeliggørelsesformat.
  • Fejlretning i Arkivalieronline på foranledning af indberetning fra brugere.
  • Sikre langtidsbevaring af filerne ved konvertering til Rigsarkivets valgte langtidsbevaringsformat.
  • Fremfinding og kopiering af filer til eksterne projekter i samarbejde med enheden Brugerservice.