Retrodigitalisering

Retrodigitalisering

Retrodigitalisering stiller papirarkivalier til rådighed digitalt. Det sker ved digital fotografering, scanning og publicering på Rigsarkivets online services.

alt

Retrodigitalserings formål

Vores hovedopgaver er, at gøre det lettere at bruge data fra Rigsarkivet, både for interne og eksterne brugere.

De digitaliserede arkivalier, der er umiddelbart tilgængelige, publiceres på Arkivalieronline via Rigsarkivets hjemmeside. Digitaliserede, men utilgængelige, arkivalier tilgængeliggøres på den interne platform, IRMA og kan stilles til rådighed efter ansøgning om arkivadgang eller egenaccess.

Vi udvælger de samlinger der skal digitaliseres efter principperne i Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.

Digitalisering af arkivalier

Vi digitaliserer arkivalier, hovedsageligt ved digital fotografering og dokumentscanning, og har ansvar for Rigsarkivets strategi for retrodigitalisering.

Datakvalitet

Vi forbedrer den registrerede datakvalitet for de arkivalier, vi digitaliserer så det bliver lettere at bruge de digitaliserede arkivalier.

Tilgængeliggørelse

Tilgængeliggørelse af de digitaliserede arkivalier omfatter konverteringer til Rigsarkivets valgte tilgængeliggørelsesformat og ved at koble filerne til metadata i Rigsarkivets søgesystem, Daisy.

Fejlretning

Vi retter fejl og mangler som brugere melder ind via  Arkivalieronline.

Langtidsbevaring og kopiering

Langtidsbevaring sker ved at konvertere filerne til Rigsarkivets valgte langtidsbevaringsformat. Kopiering af filer til eksterne projekter sker, når enheden Brugerservice har indgået samarbejdsaftaler med eksterne og samarbejdet vedrører udveksling af data.

Publicering af frivilliges fotos

Vi modtager klargjorte filer fra Rigsarkivets frivillige fotograferer og sørger for, at filerne publiceres på Arkivalieronline.