Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er bindeled mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet. Vi understøtter Rigsarkivets direktion og ledelse og har ansvar for Rigsarkivets kommunikation.

alt

Ledelsessekretariatets ansvar

Ledelsessekretariatets ansvar er at understøtte Rigsarkivets direktion og øvrige ledelse med henblik på at skabe det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Ledelsessekretariatet er desuden bindeled mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet og leverer input til det politiske arbejde i Kulturministeriets departement.

Ledelsessekretariatet har ansvaret for direktionsbetjening, bidrag til strategi- og forretningsudvikling, herunder juridisk rådgivning samt opfølgning på strategi og opgaveportefølje.

Ledelsessekretariatet har desuden ansvaret for Rigsarkivets Kommunikationsstrategi og den interne og eksterne kommunikation og pressehåndtering samt det forskningsstrategiske arbejde.

Ledelsessekretariatets opgaver

  • Kvalitetssikring og processtyring af direktionssager
  • Opfølgning på strategi og opgaveportefølje
  • Politikudvikling og sagshåndtering i relation til Kulturministeriet
  • Forskningsledelse, forskningsstrategiudvikling og -opfølgning
  • Understøttelse af fondsfinansiering og overblik over sponsorer og interessenter
  • Presse- og kommunikationsplaner som understøtter det forretningsstrategiske arbejde
  • Juridisk understøttelse af det forretningsstrategiske arbejde
  • Vejledning om heraldiske spørgsmål