Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet er bindeled mellem Rigsarkivet og Kulturministeriet. Vi understøtter Rigsarkivets direktion og ledelse og har ansvar for Rigsarkivets kommunikation.

alt

Ledelsessekretariatets formål

I Ledelsessekretariatet varetager vi det forsknings- og virksomhedsstrategiske arbejde og understøtter Rigsarkivets direktion, ledelse og projektorganisation. Vi har ansvaret for Rigsarkivets kommunikation – blandt andet den visuelle identitet, pressehåndtering, hjemmesider, Sociale medier, nyhedsbreve og andre formidlingsplatforme.

Direktions- og ledelsesbetjening

Vi understøtter Rigsarkivets direktion og ledelse både administrativt og beslutningsprocesser ved at kvalificere sager og analyser.

Strategi & udvikling

Vi understøtter strategiarbejde i Rigsarkivet og processer omkring strategiske handlingsplaner og prioriterede indsatser.

Projekt- og porteføljestyring

Vi understøtter projekter og projektledere i Rigsarkivet og sikrer porteføljestyring.

Forskningsledelse

Rigsarkivets 21 forskere og seniorforskere arbejder i enhederne med forskellige genstandsfelter – fra middelalderforskning, registerforskning til klima og socialforsorgen. Ledelsessekretariatet har ansvaret for forskningsledelse samt forskningsstrategi- og planer.

Fondsfinansiering

Vi understøtter arbejdet med at sikre fondsfinansiering til specifikke indsatser og projekter i Rigsarkivet.

Events og arrangementer

Vi har ansvaret for Rigsarkivets events og arrangementer og arbejder med udvikling, planlægning, administration og afvikling af events, som fx kulturnat og Historiske Dage.

Kommunikation & presse

Vi har ansvaret for Rigsarkivets kommunikation, både internt og eksternt, og arbejder med PR, presse, mediesamarbejder og anden kommunikation.

Web & visuel identitet

Rigsarkivet er til stede på en lang række sociale medier, digitale kanaler og har flere forskellige nyhedsbreve og flere websites. Vi arbejder med at producere og kvalitetssikre digitalt indhold og optimere digitale brugerrejseoplevelser, ligesom vi sikrer og udvikler Rigsarkivets visuelle identitet og design.