Indsamling

Indsamling

I Indsamling har vi ansvaret for at udvælge og indsamle den dokumentation, som i fremtiden afspejler det danske samfund bedst muligt.

alt

Indsamlings ansvar

Indsamling har ansvaret for, at Rigsarkivet indsamler dokumentation af det danske samfund i flest mulige aspekter.

Offentlige myndigheders aflevering sker i henhold til arkivlovens regler, og al ny dokumentation, som afleveres til Rigsarkivet, går via Indsamling.

Alle statslige myndigheder, alle regionale myndigheder og ca. 50 af kommunerne afleverer deres dokumentation og forskningsdata til Rigsarkivet. Private afgør selv, om de vil aflevere til Rigsarkivet.

Udvælger dokumentation

Indsamling udvælger hvilken dokumentation, som vurderes at ville kunne overlevere det mest dækkende billede af det danske samfund til fremtiden.

Enheden sikrer samtidig, at dokumentationen afleveres i en form, så den kan genanvendes.

Indsamling fører endvidere tilsyn med offentlige myndigheders data og dokumenter i bred forstand (arkivdannelsen).

Indsamlings opgaver

  • Udstedelse af bestemmelser om bevaring af kassation af dokumentation skabt af den offentlige forvaltning samt anmeldt dokumentation fra den private sektor.
  • Godkendelsessagsbehandling af bevaringsværdige statslige it-systemer mhp. at sikre, at de kan arkiveres.
  • Forberedelse af aflevering af såvel papirbaseret dokumentation som data fra it-systemer og forskningsdata.
  • Tilsyn med offentlige myndigheders papirbaserede dokumentation og data.
  • Opsøgende arbejde i forhold til den private sektor samt vurdering af henvendelser fra den private sektor fx privat personer, foreninger, fonde, organisationer og virksomheder samt modtagelse at materiale fra samme
  • Forskningsaktiviteter med udgangspunkt i Rigsarkivets forskningsstrategi
  • Sekretariatsfunktioner for Udvalget vedrørende bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af kommunale arkivalier (K-udvalget) og Regionsudvalget