Dokumentation

Dokumentation

I Dokumentation har vi til opgave at finde og udlevere data fra Rigsarkivets samlinger til borgerne efter reglerne i arkivloven og i loven om tidlig pension.

alt

Dokumentations formål

I Dokumentation har vi til opgave at finde og udlevere data fra Rigsarkivets samlinger til borgerne efter reglerne i arkivloven og i loven om tidlig pension.

Det er vores opgave at sikre, at ansøgere hurtigst muligt får adgang til de data, de er berettiget til, samtidig med at der leves op til de gældende databeskyttelseshensyn.

Indsigt i egne oplysninger

Vi sagsbehandler udvalgte sager efter arkivlovens § 39 a. og b. (defineret ud fra klart defineret positivliste) vedrørende borgeres ret til indsigt i egne personoplysninger. Samtidig identificerer, digitaliserer og laver øvrige støttebidrag til sagsbehandling af sager efter arkivloven § 39 a. og b. om ret til indsigt i egne oplysninger. Arbejdet sker i tæt samarbejde med enheden for Adgang & Egenacces.

Bestil oplysninger om dig selv

OV-dokumentation

Sagsbehandling af OV-dokumentation (skifteretsmateriale fastholdes i enheden Indtægtsdækkede Aktiviteter i 2022 på grund af igangværende automatiseringsprojekt)

Sekretariats-, visiterings- og vejledningsfunktion

Vi har et tæt samarbejde med enheden for Adgang & Egenaccess og fungerer som sekretariats-, visiterings- og vejledningsfunktion for dem.