Strategi 2025

Strategi 2025

I Rigsarkivets Strategi 2025 kan du læse om Rigsarkivets strategiske mål og indsatsområder.

alt

Nye forventninger og muligheder

Rigsarkivet har som kulturinstitution og offentlig myndighed en central rolle som samfundsmæssig brobygger mellem fortid, nutid og fremtid, og den rolle skal vi i Rigsarkivet forstå at tilpasse og videreudvikle i takt med, at samfundet omkring os forandrer sig og i takt med de nye forventninger og muligheder, der følger heraf.

Strategi 2025 består af seks indsatsområder, som skal understøtte vores strategiske mål. Både indsatsområder og strategiske mål er beskrevet i strategien, som du kan læse nedenfor.