Anbringelsessager under åndssvageforsorgen – Kom godt i gang!

Anbringelsessager under åndssvageforsorgen - Kom godt i gang!

Rigsarkivet rummer arkivalier fra mange forskellige forsorgsinstitutioner gennem tiden. I denne vejledning fokuserer vi på klientsager fra åndssvageforsorgen.

alt

Det skal du vide for at finde en klientsag

1.

Institution

Hvor var personen anbragt?

2.

Periode

Hvornår var personen anbragt?

3.

Navn

Hvad hed den anbragte?

De oplysninger finder du i klientsager

 • Den anbragtes navn og fødselsdato
 • Forældrenes navne
 • Sociale baggrund
 • Anbringelsesgrund og – periode
 • Ophold på institutionen, herunder evt. sygdomme

Her skal du søge

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Du skal skrive navnet på institutionen (fx Den Kellerske Åndssvageanstalt Brejning)

Arkivserie:

 • Du kan skrive navnet på den arkivserie (dvs. type af materiale), som du gerne vil benytte (fx stambog)

Hvis du ikke kender arkivseriens præcise betegnelse, anbefaler vi, at du undlader at udfylde arkivserie-feltet og nøjes med at udfylde arkivskaber-feltet. Klik på arkivskaberens navn og se en komplet liste over hvilket materiale, vi har modtaget fra den pågældende institution.

Fremgangsmåde

 • I Rigsarkivets arkivdatabase Daisy kan du undersøge, om Rigsarkivet har modtaget arkivalier fra den pågældende institution. Hvis det er tilfældet, skal du begynde med at bestille et såkaldt søgemiddel, f.eks. et klientregister, elevkartotek, navnekort, stambog eller lignende.
 • I søgemidler henvises der typisk med et klientnummer til eventuelle klientsager/journalsager.

Institutioner under åndssvageforsorgen

Åndssvageforsorgen var frem til 1958 i hovedtræk delt i to selvejende institutioner: Østifternes Åndssvageanstalter (1902-), der dækkede Sjælland, og De Kellerske Anstalter (1865-1990), der dækkede Fyn og Jylland.

Til hver af de to store anstalter hørte en række større eller mindre institutioner:

Østifternes Åndssvageanstalt:

Gammel Bakkehus, Karens Minde, Lillemosegård, Gammelmosehus og Andersvænge m.fl.

De Kellerske Anstalter:

Livø, Sprogø, Bregninge m.fl.

I perioden 1959-1970 blev Østifternes Åndssvageanstalter og De Kellerske Anstalter lagt under Statens Åndssvageforsorg.

Åndssvageforsorgen blev i den forbindelse organiseret i en række regionale forsorgscentre (se afsnittet “Kender du ikke institutionens navn?” nedenfor).

I 1970 overgik anstalterne til Socialstyrelsen og i 1980 til amtskommunerne.

Fra 2007 blev området lagt ind under kommunerne.

Hvis du leder efter en bestemt person, men ikke ved, hvilken institution personen var tilknyttet, kan du starte i arkivet fra centralinstitutionen (det regionale forsorgscenter) i det område, hvor personen boede eller blev født. Vi har samlet nogle af institutionerne her.

Københavns og Bornholms amter

 • Lillemosegård (1883-1992)
 • Gammelmosehus (1891-1962)
 • Østifternes Åndssvageanstalter (1902-1959)
 • Børnehospitalet Vangede/Vangedehuse (1962-1992)

Frederiksborg Amt

 • Ebberødgaard (1877-1980)

Vestsjællands amt og Grønland

 • Andersvænge (1935-1991)

Storstrøms amt

 • Rødbygaard (1929-2004)
 • Evensølund (1960-1992)
 • Behandlingscentret Næstved (1974-1994)

Fyns amt

 • Strandhøj/Strandvænget (1961-1990)

Ribe, Ringkøbing og Viborg amter og Sønderjylland

 • Ribelund (1905-1992)
 • Løgumgårde (1929-2006)

Vejle, Ringkøbing og Skanderborg amter

 • De Kellerske Anstalter (1864-1959)
 • Brejning (1862-1990)

Viborg Amt

 • Hald Ege / Forsorgscenteret for Midtjylland (1917-1994)

Århus og Silkeborg amter

 • Sølund (1919-1990)
 • Vejlsøhus (1961-1990)
 • De Kellerske Anstalter (1864-1959)

Nordjyllands Amt

 • Vodskov Åndssvageanstalt (1916-1960)/Forsorgscentret for Nordjyllands amt (1960-1980)/Hammer Bakker (1916-1999)

På nettet eller på læsesalen?

Materialet er ikke scannet, men skal ses på en af Rigsarkivets læsesalen. Du skal bestille materialet i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Det må du se

Sager, registre m.m. fra de enkelte institutioner, der indeholder oplysninger om rent private forhold, er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år. Ønsker du at benytte materiale, der er yngre end 75 år, skal du først søge om adgang.

Søg om tilladelse til at se sager, registre m.m.

Mere om anbringelsessager

Om tvangssterilisation

I 1929 fik Danmark sin første sterilisationslov, der byggede på et såkaldt ”frivillighedsprincip”. I perioden 1935-1967 var tvangssterilisation tilladt. I flere af institutionernes arkiver finder du derfor sterilisationssager.

I Den Kellerske Åndssvageanstalt Brejning ses der (uvist af hvilken grund) to separate rækker med sterilisationssager. Begynd med at bestille ”register til sterilisationssager” for at få journalnummeret på den relevante sterilisationssag. Når du kender journalnummeret på sterilisationssagen, kan du bestille selve sterilisationssagen.

Sterilisationer af de anbragte skulle forelægges Justitsministeriet og Retslægerådet. Du kan derfor også finde oplysninger om de steriliserede i deres arkiver.

Andre anbringelsessager

Rigsarkivet har udover åndssvageforsorgen modtaget arkivalier fra forskellige typer af anbringelsesinstitutioner; lige fra skolehjem, børnehjem, ungdomshjem, handicapinstitutioner og psykiatriske hospitaler.

Du kan prøve at søge på navnet på en institution i vores arkivdatabase Daisy (brug feltet “Arkivskaber”) og se, om vi har modtaget arkivalier derfra.

Søg efter arkivalier via Daisy