Færørelaterede arkivalier – Kom godt i gang!

Færørelaterede arkivalier - Kom godt i gang!

Mange færørelaterede arkivalier befinder sig i danske arkiver. Rigsarkivet har udgivet en vejledning til at finde kilder til den færøske historie i samlingerne.

alt

Åbn vejledning

Færøerne blev i mange hundrede år regeret og administreret fra Danmark og København. Derfor findes mange færørelaterede arkivalier i dag i danske arkiver, hovedsageligt i Rigsarkivet.

Vi har udgivet en vejledning, der kan hjælpe dig med at komme i gang med at finde kilder i samlingerne, både i Rigsarkivet og i øvrige arkiver.