Udvandring til andre verdensdele – Kom godt i gang!

Udvandring til andre verdensdele – Kom godt i gang!

Fra 1868 til 1959 registrerede politimyndigheder de rejsekontrakter om skibstransport, som private agenter indgik med udvandrere og andre oversøiske rejsende.

alt

Det skal du vide for at finde en udvandrer

1.

Navn

Hvad hed udvandreren?

2.

Tidspunkt

Hvornår udvandrede personen?

3.

Bopæl eller mål

Hvor boede udvandreren i Danmark, eller hvor rejste personen hen?

De oplysninger finder du i fortegnelser over udvandrere

 • Navn
 • Stilling
 • Bopælsområde i Danmark og fødested
 • Alder
 • Udvandringens bestemmelsessted
 • Dato for forevisning af udvandrerkontrakten
 • Fra 1934 formål med rejsen

Her skal du søge

De fleste udvandringer foregik fra København og er registreret hos Københavns Politi 3. Politiinspektorat. Direkte udvandring foregik med både fra København direkte til en oversøisk havn, fx New York. Ved indirekte udvandring, dækkede kontrakten billet til transport fra København til den havn, hvorfra skibet til den oversøiske destination sejlede og billetten til dette skib.

Der var også agenter i Vejle og Ribe, som formidlede indirekte udvandring via Hamborg. Udvandrerkontrakterne blev kontrolleret af Byfogederne.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber

 • Københavns Politi 3. Politiinspektorat
 • Vejle Byfoged
 • Ribe Byfoged

Arkivserie

 • Alfabetisk register til udvandrerprotokol 1868
 • Udvandrerprotokol 1868
 • Register over udvandrere. Direkte
 • Register over udvandrere. Indirekte
 • Protokoller vedr. udvandring
 • Genparter af udvandringskontrakter og gamle pas

Fremgangsmåde

 • Slå op i arkivskaber: Københavns politi 3. Politiinspektorat, arkivserier ‘Alfabetisk register til udvandrerprotokol 1868’, samt i de årgangsvise ‘Register over udvandrere. Direkte’ og i ‘Register over udvandrere Indirekte’.
 • Tip til din søgning: Fra 1868-1911 er udvandrerprotokollerne indtastede og gjort søgbare. Du kan søge på navne på Udvandrerarkivets søgeside.
 • Den indirekte udvandring via agenter i Vejle 1873-1894 er i arkivskaber Vejle Byfoged arkivserie ‘Protokoller vedr. udvandring’.
 • Tip til din søgning: Protokollerne er indtastede og gjort søgbare. Du kan søge på navne i Dansk demografisk database (DDD).
 • Indirekte udvandring via en agent i Ribe 1881-1888 er i arkivskaber Ribe Byfoged, arkivserie ‘Genparter af udvandringskontrakter og gamle pas’.

På nettet eller på læsesalen?

Udvandrerprotokollen fra 1868 med register er skannet og kan ses på Arkivalieronline. Protokoller over direkte udvandrere 1913-1919 og over indirekte udvandrere 1911-1919 er skannet. Vi anbefaler, at du slår op via arkivdatabasen Daisy, hvorfra vi linker til Arkivalieronline. Øvrige protokoller skal bestilles til læsesalen i Daisy.

Søg efter arkivalier via Daisy

I 1934 oprettedes Statens udvandringskontor. Kontoret varetog kontrollen med agenters kontrakter om skibstransport til andre verdensdele. I den forbindelse modtog kontoret kopier af indgåede kontrakter på/ billetter til rejserne. Kontorets kontrol foregik i samarbejde med Københavns Politi 3. Politiinspektorat, som førte registre over de udvandrede.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Københavns Politi 3. Politiinspektorat
 • Statens Udvandringskontor

Arkivserie:

 • Register over udvandrere. Direkte
 • Register over udvandrere
 • Anmeldelser for udvandrere
 • Anmeldelser for almindelig rejsende

Fremgangsmåde

 • Politiinspektorats registrering var i perioden 1934-1940 delt. Rejsende, hvis formål var udvandring, registreredes i ‘Register over udvandrere. Direkte’. Almindelige rejsende med andre formål blev registreret i ‘Register over udvandrere’.
 • I perioden 1941-1952 registreredes både udvandrere og almindelige rejsende i ‘Register over udvandrere’.
 • I arkivskaber Statens Udvandringskontor er kopier af alle kontrakter/billetter for udvandrere samlede i arkivserien ‘Anmeldelser for udvandrere’. Anmeldelserne er fra 1946 årgangsvis sorteret alfabetisk på efternavn. Kontrakter/billetter for rejsende med andre rejseformål er i arkivserie ‘Anmeldelser for almindelig rejsende’. De ligger alfabetisk på efternavn fra 1948.

På nettet eller på læsesalen?

Registre og anmeldelser er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Statens Udvandringskontor varetog kontrollen med kontrakter om skibstransport til andre verdensdele.

Her søger du i Daisy

Arkivskaber:

 • Statens Udvandringskontor

Arkivserie:

 • Anmeldelser for udvandrere
 • Anmeldelser for almindelig rejsende

Fremgangsmåde

 • I arkivskaber Statens Udvandringskontor er kopier af alle kontrakter/billetter for udvandrere samlede i arkivserien ‘Anmeldelser for udvandrere’. Anmeldelserne er årgangsvis sorteret alfabetisk på efternavn.
 • Kontrakter/billetter for rejsende med andre rejseformål er i arkivserie ‘Anmeldelser for almindelig rejsende’. De ligger årgangsvis alfabetisk på efternavn.

På nettet eller på læsesalen?

Anmeldelserne er ikke skannet, men skal bestilles til læsesalen i arkivdatabasen Daisy.

Bestil arkivalier i Daisy

Det må du se

Oplysninger om personers rejser er et privat anliggende og er omfattet af en tilgængelighedsfrist på 75 år.

Hvis du ønsker at se registre eller kontrakt/billetkopier, som yngre end 75 år, skal du først søge om tilladelse.

Søg om tilladelse til at se materiale

Mere om udvandrere

Hvem er registreret?

Alle, som benyttede direkte udvandring er registrerede. Indirekte udvandrere, som tegnede kontrakter med danske udvandringsagenter i København er registrerede. Der er bevaret registreringer fra agenter i Vejle og Ribe, men andre udvandringsagenter kan have opereret med base i andre jyske byer. Arkivet efter en udvandringsagent fra Horsens 1892-1922 befinder sig på Det Danske Udvandrerarkiv i Ålborg. Udvandrere, som selv arrangerede transport til udenlandske udvandrerhavne og købte billetter her, er ikke registrerede hos danske myndigheder.

Kontrollen og registreringen angik de af udvandringsagenterne solgte billetter. Efter 1900 indeholder registrene flere og flere personer, som ikke rejste for at udvandre. Også mange udvandrede, der ville besøge Danmark, købte billetter hertil gennem en udvandringsagent og indgår dermed i registrene.

Hvem er ikke registreret?

Det var kun skibsrejser til andre verdensdele, som skulle kontrolleres. Udvandring til europæiske lande er ikke registrerede. Rejser med flyvemaskine, som vandt frem efter 2. verdenskrig, blev ikke kontrolleret og dermed heller ikke registreret.

I 1959 ophørte den særlige kontrol med de enkelte skibsbilletter.